Energiahsäästöviikko

 
 

Energiatehokkuus läpäisee kaikki energiantuottajan toiminnot

Energiatehokkuustyö on jatkuvaa parantamista. Kunnossapito, hankinnat, osto-osaaminen: energiatehokkuus on mukana kaikessa.

Kaikki Pohjolan Voima -konserniin kuuluvat tuotantoyhtiöt ovat liittyneet energiatehokkuussopimukseen. Jo tämä edellyttää, että energiatehokkuutta mitataan ja sitä pyritään koko ajan parantamaan.

Energiatehokkuus on otettava huomioon myös hankinnoissa. Siitä taas seuraa, että hankintaosaamisen on siltäkin osin oltava ajan tasalla. Tämän vuoksi Pohjolan Voimassa on koulutettu henkilöstöä siitä, miten energiatehokkuus otetaan huomioon hankintakriteereissä.

Konsernin tasolla on laadittu hankintaohjeistus, jossa korostetaan energiatehokkuuden ottamista huomioon jo hankintoja tehtäessä, tarjousvaiheessa.

Tehokas käyttö + kunnossapito = energiatehokkuus

Energiantuottajan tuotantolaitoksilla suurin energiatehokkuus saadaan kuitenkin nykyisin tehokkaasta ja laitosten käytöstä ja jatkuvasta kunnossapidosta. Pohjolan Voima -konserniin kuuluu 22 voimalaitosta.

Laitokset ovat eri-ikäisiä ja tekniikaltaan erilaisia. Yhteistä on, että kaikkien laitosten kunnossapitoon ja vakaaseen käytettävyyteen kiinnitetään paljon huomiota. Silloin kun voimalaitoksilla on uusittava osia, uudet ovat aiempaa energiatehokkaampia.

Polton optimointia Kymin Voimassa

Esimerkiksi Kymin Voiman biovoimalaitoksella Kuusankoskella tehtiin vuoden aikana energiatehokkuuteen liittyviä kunnossapitotöitä. Laitoksen polttoa on optimoitu entisestään ja laitoksen liete- ja kuoripuristimet on uusittu. Tämä on nostanut Kymin Voiman käyttämän puuperäisen polttoaineen kuiva-ainepitoisuutta, mikä parantaa polttotulosta.

Kaikki liikkuvat laitteet käytiin läpi Laanilan Voimassa

Laanilan Voimassa kahden vuoden välein tehtävä iso vuosihuolto käsitti peräti 550 yksittäistä työtä. Kuukauden seisokin aikana tarkastettiin ja huollettiin kaikki pääkattilat, turbiinit sekä polttoainelinjastot, höyryverkot ja vedenottolaitteisto.Laanilan Voiman vuosihuoltoa

Käytännössä läpi käytiin kaikki voimalaitoksen liikkuvat laitteet. Ne tarkastettiin ja tarvittaessa korjattiin. Vuosihuolto parantaa laitoksen energiatehokkuutta, tuo hyötyjä ympäristölle sekä varmistaa laitoksen käytettävyyttä ja turvallisuutta.