EnergiansäästöviikkoEnergiatehokkuustyö on myös oivalluksia

 
 

Energiatehokkuuden parantaminen on lakisääteistä suurille energiankäyttäjille ja -tuottajille. Energiatehokkuustyö energiantuotannossa liittyy osin hankintoihin ja investointeihin. Usein on kyse myös arjen oivalluksista.

Pohjolan Voiman voimalaitoksilla energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti osana laitosten normaalia toimintaa. Hankinnoissa huomioidaan energiatehokkuus, investoinneissa energiatehokkuus on yksi tarkasteltavista kriteereistä.

Aina ei kuitenkaan tarvita investointeja, vaan ammatti-ihmisten arkisia havaintoja ja asioiden kyseenalaistamista.

Pumpun ei enää tarvitse käydä koko ajan

Vaskiluodon Voiman tuotantopäällikkö Pasi Salo antaa esimerkin Seinäjoelta:

̶  Meille tulee Seinäjoen Voiman voimalaitokselle raakavesi voimalaitokseen kaupungin vesijohtoverkosta. Pumppu syöttää vettä voimalaitokselle, ja se on ollut käynnissä yötä päivää siitä saakka, kun laitos aloitti toimintansa.

̶  Jossain vaiheessa kaupunki on nostanut veden painetta, eikä pumpun siksi enää tarvitse käydä koko ajan. Ammattilainen meillä huomasi kyseenalaistaa asiaa.

Nyt pumppu käynnistyy vasta, kun runkolinjan paine pienenee alle sen, mitä voimalaitoksella tarvitaan. Pumpun käyntiaika meni lähelle nollaa.

Monesti on kyse oivalluksista

̶  Tämä on hyvä esimerkki siitä, että energiatehokkuustyössä ei voimalaitoksellakaan ole aina kyse vaikeista asioista. On niitä, että on ymmärrettävä kattilan ja laitoksen hyötysuhteesta, mutta myös arjen asioita.

̶  Energiatehokkuuden parantamisessa on monesti kyse oivalluksista. Kun ihminen alkaa ajatella asioita toisella tavalla, kyllä niitä tulee, Pasi Salo huomauttaa.

Uusi matalapaineturbiini, vanhat öljysäiliöt pois

Vuoden 2017 aikana Vaskiluodon Voiman voimalaitoksilla Seinäjoella ja Vaasassa on tehty muutakin energiatehokkuuden puolesta.

Seinäjoella on juuri otettu käyttöön uusi matalapaineturbiini. Se tuottaa sähköä entistä enemmän. Vaasassa taas on poistettu käytöstä ja purettu vanhoja raskasöljysäiliöitä. Raskasöljyn lämmitystarve on näin pienentynyt huomattavasti ja energiaa säästyy.

Vaskiluodon Voiman pysyvänä tavoitteena on pienentää laitosten omakäyttösähkön määrää puolella prosentilla vuosittain. Tänä vuonna tavoite ylittyy moninkertaisesti.

Esimerkkejä energiatehokkuustoimista Pohjolan Voiman voimalaitoksilla 2017

Laanilan Voima, Oulu

Laanilan Voima, Oulu:

  • biovoimalaitoksen Pyroflow-kattilan savukaasupuhaltimen moottori ja sitä ohjaavan taajuusmuuttajan uusittu IE3-energiatehokkuusvaatimusten mukaiseksi

PVO-Vesivoima, eri laitokset Iijoella:

  • kalanviljelylaitoksen ilmastoinnin lämmöntalteenotto modernisoitu ja kattolyhdyn lämmöneristys uusittu
  • kalanviljelylaitoksen välpät pidetään sulana generaattoreiden jäähdytysveden avulla
  • vähällä käytöllä olleiden tilapäismajoitusrakennusten purku Raasakassa
  • Raasakan huoltorakennuksen valaistus ja Jumiskon ulkovalaistus uusittu

Kymin Voima, Kouvola:

  • Kattilan ylös ajon vaatiman kaasun minimoinnin toimenpiteet
  • Apujäähdyttimen ja -lauhduttimen käytön minimointi kehittämällä koko tehtaan ja voimalaitoksen höyryverkon säätöä sekä hallintaa