Energiansäästöviikko Uudet työskentelytavat tuovat myös energiatehokkuutta

 
 

Työskentelyvälineet ja -tavat ovat viime vuosina muuttuneet myös toimistoissa. Etäneuvottelut ja -koulutukset ovat Pohjolan Voimassa kovassa käytössä ja etätyö on suuressa osassa työtehtäviä luontevaa. Tämä kaikki tuo energiatehokkuutta ja järkeä ihmisten ajankäyttöön.

̶  Meillä etätyö on ollut mahdollista jo vuosia, mutta oikeastaan vasta muutaman viime vuoden kuluessa välineet ovat kehittyneet niin, että jokainen voi tarvitessaan pitää ja osallistua etäkokouksiin helposti päivittäisessä työssään, työsuhdepäällikkö Mikko Jäkälä kertoo.

Tämä helpottaa olennaisesti etäpäiviä.

Myös etätyötä koskevaa hallinnollista menettelyä on kevennetty. Yhtiössä on mm. korvattu etätyösopimus, jota edellytettiin aikaisemmin, yleisohjeella. Siinä määritellään etätyön pelisäännöt.

Lopulta nopeaa muutosta

Muutos on loppujen lopuksi ollut kohtuullisen nopeaa. Vielä vuosikymmenen alkupuolella sisäisiin koulutuksiin ja kokouksiin matkustettiin aina fyysisesti paikalle.

Kun toimipaikkoja on parissa kymmenessä kunnassa Pohjois- ja Länsi-Suomessa ja pääkonttori Helsingissä, osa henkilöstöstä on aina joutunut käyttämään paljon aikaa matkustamiseen.

Lähes kokonaan etäkokouksia

Nykyisin matkustaminen on vähentynyt merkittävästi.

̶  Kokouksista vähintään 90 % on nykyään Skype-kokouksia. Ne ovat rutiinia, ja niiden kautta on muutenkin huomattu, että ei fyysinen läsnäolo ole aina välttämätöntä. Työssä on paljon asioita, joita voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, Jäkälä kuvaa muutosta.

Pohjolan Voimassa ei ole tehty analyysiä siitä, paljonko matkustaminen on vähentynyt juuri etäkokousten ja -koulutusten ansiosta.

̶  Matkustaminen on vähentynyt asteittain joka vuosi viisi viime vuotta. Lyncin ja nyttemmin Skypen vaikutus on merkittävä. Matkustusmäärät ovat laskeneet useana vuonna noin parikymmentä prosenttia. Toki se johtuu osin myös henkilöstörakenteen ja -määrän muutoksista.

Aikaa, energiaa ja rahaa säästyy

̶  Ensialkuun etäkokoustaminen ei oikein ottanut tulta, mutta varsin pian vaikutus alkoi näkyä. Ihmiset oppivat, että on ihan eri asia pitää kahden tunnin kokous Ouluun kuin lähteä sinne Helsingistä kokoustamaan tai päinvastoin.

Aikaa säästyy roimasti, ja samalla säästyy myös energiaa ja rahaa. Lentomatkat ovat vähentyneet paljon, joten niin ovat matkustamisesta johtuvat päästötkin. Se sopii hyvin yritykselle, jonka tuotannostakin noin 90 % on hiilidioksidipäästötöntä.

Yhä enemmän etätyötä

Myös etätyöt ovat yleistyneet huomattavasti. Etätyö on työntekomuotona lyönyt itsensä läpi Pohjolan Voimassa, ja sekin vähentää energiankäyttöä. Etäkokoukset ja etätyö on yleisiä Pohjolan Voimassa

̶  Etätyölle on ikään kuin virallinen lupa. Koetamme tuoda etätyötä samalle viivalle paikan päällä tehtävän työn kanssa myös mm. ratkomalla vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä ja sitä tosiasiaa, että joissain työtehtävissä etätyön mahdollisuudet ovat rajattuja.

Etätyön tekeminen on toki vapaaehtoisesta ja lähtee ihmisten omista tilanteista.

Uusia käytäntöjä pilotoidaan

Asiantuntijatyössä – mitä suurin osa Pohjolan Voiman henkilöstön työtä on – pilvipalvelupohjaiset työskentelyvälineet ja työtilat tarjoavat tutun työskentely-ympäristön myös silloin, jos työtä tekee omilla laitteillaan.
Uusia ajasta ja paikasta täysin riippumattomia työnteon käytäntöjä pilotoidaan loppuvuoden ajan Pohjolan Voimassa.