Energiansäästöviikko

 
 

Tarkempi kontrolli veden kulkuun tuo energiatehokkuutta vesivoimalaan

Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksilla Ii- ja Kemijoella on viime vuosina tehty modernisointeja, jotka lisäävät energiatehokkuutta. Tänä vuonna huomio on vesivoimaloissa kääntynyt siihen, miten vähennetään ohivuotoja.

Tulva-aikaan vesivoimalaitosten säännöstelypadoilta on juoksutettava vettä ohi voimalaitosten koneistojen. Tätä varten patojen ohijuoksutusluukut avataan. Kun tulva on ohi, nämä läppäluukut suljetaan jälleen.

Sulkemisen jälkeenkin ne kuitenkin vuotavat jonkin verran. Luukkuja on tämän takia tilkitty, mutta yleensä vasta myöhemmin kesällä.

Tämän vuoden aikana Kemijoella sijaitsevan Isohaaran voimalaitoksen ohijuoksutusluukkuja on alettu tilkitä heti tulvien jälkeen. Tämä tuo energiansäästöä.

Veden kulkuun huomiota myös Melossa

Myös Melon vesivoimalaitoksella Kokemäenjoella on kiinnitetty tarkempaa huomiota veden kulkuun voimalaitoksen koneistossa.Melon vesivoimalaitos Kokemäenjoessa

Vesimäärää, joka kulkee vesivoimalan koneiston juoksupyörälle, säädellään nk. solukkeilla. Solukkeet suljetaan, kun juoksupyörä halutaan pysäyttää. Se pysähtyy, kun siihen ei enää tule vettä. Jos solukkeet eivät ole täysin tiiviitä, ne vuotavat. Silloin vettä, vesivoimalaitoksen polttoainetta, pääsee ohi voimalaitoksen koneiston.

‒ Syyskuussa saimme vähennettyä voimalaitoksen ykköskoneen solukevuotoja. Kakkoskoneella vastaavaa työtä tehdään 2020 puolella, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Ideoimalla uusia ratkaisuja lisää energiatehokkuutta

‒ Melon voimalaitoksessa koneet seisovat suuren määrän tunteja vuodessa, sillä sen koneita ajetaan pääasiassa päivällä. Solukevuotojen takia vettä ja samalla energiaa menee seisovan koneen kautta hukkaan. Jos pystymme sulkemaan solukkeita tehokkaammin, energiaa säästyy. Puhutaan noin 130 kW:n sähkönsäästöstä tunnissa, Kähkölä kuvaa.

‒ Saimme työn Melossa tänä vuonna hyvään alkuun, mutta ideoimme vielä ratkaisuja pidemmälle. Potentiaalia on vielä energian lisäsäästöön.

Ohivuotojen vähentäminen onkin tänä vuonna PVO-Vesivoiman energiatehokkuustyössä pääosassa. Pienimuotoisempaa säästöä saadaan uusimalla valaisimia ledivalaisimiksi sitä mukaa, kun vaihdon aika on.

Iijoella modernisoinnit toivat myös energiatehokkuutta

Viime vuonna Iijoella modernisoitiin Raasakan voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Uusi tekniikka sekä turbiinin ja generaattorien huolto paransivat energiatehokkuutta, toivat voimalaitokselle lisää käyttövarmuutta ja helpottavat kunnossapitoa. Isohaarassa vastaava modernisointi tehtiin vuotta aiemmin.