Energiatehokkuus vesivoimassa

 
 

Perusparannuksia Iijoella, peruskunnostuksia Kokemäenjoella

Pohjolan Voiman suurin yksittäinen energiatehokkuushanke on ollut vesivoiman perusparannusohjelma Vespa. Sen aikana  uusittiin ja peruskorjattiin neljän Iijoen voimalaitoksen koneistot kahdeksan vuoden kuluessa. Modernisointi toi 20 megawattia lisää tehoa vuodessa. Peruskunnostuksia jatkettiin Melon voimalassa Kokemäenjoella.

PVO-Vesivoiman laitosten ympäristöjärjestelmien yhteyteen rakennettiin vuoden 2015 aikana ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä. Laitosten järjestelmä audioitiin ja sertifioitiin syksyn 2015 aikana.

Kokemäenjoessa sijaitseva Melon voimalaitos kävi läpi peruskunnostusta runsaan vuoden 2014–2015. Uusitut generaattorin isot komponentit ja päämuuntaja ovat entistä energiatehokkaampia, sillä häviöitä syntyy vähemmän.

Melon voimalaitoksen kaksi konetta on saanut vuoronperään uuden generaattorin staattorit ja sähköautomaatiojärjestelmän. Myös yksi laitoksen päämuuntajista on uusittu. Syksyn 2015 aikana osa voimalaitoksen isoista komponenteista on vaihdettu uudempiin ja vähähäviöisempiin.

─ Hankinnoissa on otettu huomioon energiatehokkuus. Uudet laitteet ovat tehokkaampia ja häviöt siten pienempiä.  Generaattorissa ja staattorissa syntyy häviöitä. Kun ostopäätöksiä tehdään, niihin kiinnitetään huomiota. Häviöthän ovat olemassa, kunnes osat jälleen vaihdetaan. Niillä on siis suuri merkitys, kun ajatellaan laitoksen koko elinkaarta, kertoo kehityspäällikkö Juha Kähkölä PVO-Vesivoimasta.

Hukkalämpö tarkemmin hyötykäyttöön

Melossa on remontin yhteydessä uusittu myös valaistusta ja ilmastointia. Isompi asia energiatehokkuusmielessä on kuitenkin laitoksen konesalin lämmittäminen staattorista syntyvällä hukkalämmöllä. Niin on tehty ennenkin, mutta sitä tehostetaan.

─ Koneista syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää niin hyvin, että hukkalämpö lämmittää laitoksen ison osan vuodesta. Kokonaan laitosta ei saa ikiliikkujaksi, mutta hukkalämpöä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Ulkopuolista lämmitystä tarvitaan lähinnä kovimmilla pakkasilla, Kähkölä kertoo.