Energiatehokkuusjärjestelmät tuoneet lisää systemaattisuutta

 
 

Pohjolan Voiman tuotantoyhtiöissä on käynnissä energiatehokkuusjärjestelmien sertifiointien uusiminen. Se edellyttää ulkoisia auditointeja, joita on tehty syksyn 2018 kuluessa.

Pohjolan Voiman konserniin kuuluvista yhtiöistä esimerkiksi Rauman Biovoimassa, Vaskiluodon Voimassa Vaasassa, Laanilan Voimassa Oulussa ja PVO-Vesivoimassa on syksyn kuluessa auditoitu yhtiöiden sertifioidut ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmät. Sertifiointi tarkoittaa, että ulkopuolinen, valtuutettu taho tarkastaa yhtiöiden energiatehokkuustyön määrävälein.Auditointia Vaasan Vaskiluodossa.

Käytännössä sertifioinnit tarkastetaan ja auditoidaan kolmen vuoden välein. ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmien ensimmäinen uudelleensertifiointikierros on nyt.

Säästöä löytyy hienosäädöillä

‒ Olemme saaneet energiansäästöön lisää systemaattisuutta, ja ehkä pientä painettakin, sillä toimintaa pitää koko ajan parantaa. Säästöjä on löytynyt, vaikkakin se menee koko ajan enemmän hienosäätöön, Pohjolan Voiman ympäristöasiantuntija Katja Permanto vetää yhteen kokemuksia.

‒ Parannusta ja lisää säästöä on syntynyt kaikilla yhtiöillä, mikä on olennaisinta. Saimme auditoinneista hyvät arvosanat.

‒ Esimerkiksi omakäyttösähkön määrää on saatu vähennettyä kaikilla auditoiduilla laitoksilla.

Analyysityökaluilla tarkkuutta

Kolmen vuoden kuluessa toimintaa on kehitetty entisestään. On kehitetty energiatehokkuuteen liittyviä mittausjärjestelmiä, jotta mahdollisia poikkeamia tunnistetaan ja niihin voidaan tarttua. Esimerkiksi Rauman Biovoimassa on otettu käyttöön uusi prosessianalyysityökalu, jolla toimintaa seurataan entistä paremmin reaaliaikaisesti.

‒ Konsernissa on ylipäätään joka tasolla sitouduttu energiatehokkuuteen ja sen parantamiseen. Se on mm. yksi konsernin tulosmittareista, Permanto huomauttaa.

Mukana energiatehokkuussopimuksissa

Pohjolan Voima on mukana energiantuotantoalan energiatehokkuussopimuksissa myös kaudella 2017‒2025.Energiatehokkuussopimukset

Kaiken kaikkiaan seitsemässä konsernin tuotantoyhtiössä on käytössä sertifioitu ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmä. Kahdessa on sertifioitu ISO 50 001-järjestelmä, kahdessa sertifioimaton ETJ+-järjestelmä.