Hiilidioksidineutraali tuotanto

 
 

Hiilidioksidineuraalien energialähteiden osuus tuotannosta yli 90 %

Vuonna 2017 Pohjolan Voiman sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus oli 92 prosenttia.

Hiilidioksidineutraaleiksi sähkön tuotantomuodoiksi katsotaan Pohjolan Voiman sähkön tuotannosta vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö. Hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus on ollut aiempaan verrattuna korkeammalla tasolla viimeisinä vuosina, koska sähkön erillistuotanto kivihiilellä on vähentynyt ja vesivoimalla on ollut hyviä tuotantovuosia.

Sähkön tuotannon hiilidioksineutraalien energialähteiden osuus, %
Puu- ja peltobiomassa on hiilidioksdineutraalia.

Sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalit energialähteet