Hiilidioksidineutraali tuotanto

 
 

Tavoitteenamme 95 % hiilidioksidineutraali sähkön tuotanto vuonna 2020

Vuonna 2018 Pohjolan Voiman sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus oli 87 prosenttia.

Hiilidioksidineutraaleiksi sähkön tuotantomuodoiksi katsotaan Pohjolan Voiman sähkön tuotannosta vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö. Vuonna 2018 nostimme tavoitettamme sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuudesta 95 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2018 hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon osuus  oli 87 prosenttia. Osuus laski edellisvuodesta pienemmän vesivoimatuotannon ja fossiilisten polttoaineiden lisääntyneen käytön vuoksi. Hiilidioksidineutraalin sähkön tuotantokapasiteetin osuus on kuitenkin kasvussa. Ydin- ja vesivoiman osuudet tuotannostamme ovat nousussa ja olemme luopuneet sähkön erillistuotannosta kivihiilellä.

Sähkön tuotannon hiilidioksineutraalien energialähteiden osuus, %
Puu- ja peltobiomassa on hiilidioksdineutraalia.

Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöttömät energialähteet 2014 - 2018