Ihmiset

 
 

Avointa vuoropuhelua

Pohjolan Voima toimii eettisesti ja noudattaa lainsäädäntöä. Toimintaperiaatteisiin sisältyvät ihmisoikeuksia, työelämän pelisääntöjä ja korruption vastustamista koskevat periaatteet.

Pohjolan Voima käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa nykytilanteesta ja pyrkii hahmottamaan  tulevaisuutta vuoropuhelun avulla. Tavoitteena on olla selvillä eri sidosryhmien odotuksista ja viestittää Pohjolan Voiman tavoitteista, toimintatavoista ja näkökulmista.

Yhteydenpito perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Henkilöstön lisäksi Pohjolan Voimassa painotetaan vuoropuhelua voimalapaikkakuntien asukkaiden kanssa.

Toimintaohjelmassa vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseksi (vastuullisuusohjelma) kuvataan Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilanne sekä kehittämis- ja seurantatarpeet. 

Pohjolan Voima sidosryhmät