Alihankkijat

 
 

Velvoitteita puolin ja toisin

Pohjolan Voima huolehtii velvoitteistaan suhteessa alihankkijoihinsa. Myös alihankkijoiden toiminnan on oltava sopusoinnussa Pohjolan Voiman toimintapolitiikkojen kanssa.

Pohjolan Voiman yhteistyökumppaneilta edellytetään ihmisoikeuksien kunnioittamista, työelämän sääntöjen noudattamista ja korruption vastustamista.

Alihankkijoita kannustetaan hyvään ympäristöasioiden hallintaan

Pohjolan Voiman eri organisaatiot ovat sitoutuneet tiedottamaan alihankkijoille konsernin ympäristöpolitiikasta. Vastavuoroisesti edellytetään, että alihankkijoiden toiminta on sen kanssa sopusoinnussa. Pohjolan Voima pitää tärkeänä, että polttoaineiden toimittajat tietävät toimintansa ympäristövaikutuksista. Heitä kannustetaan hyvään ympäristöasioiden hallintaan.

Suhteessa alihankkijoihinsa Pohjolan Voima noudattaa alihankkijoiden kanssa solmittuja sopimuksia ja huolehtii osaltaan velvoitteiden täyttämisestä.

Osana vastuullisuutemme kehittämisen painopistealueita jatkoimme vuonna 2019 vastuullisuuden kehittämistä arvoketjussa.