Asukkaat, muut sidosryhmät

 
 

Yhteistyötä asukkaiden ja yhdistysten kanssa

Pohjolan Voima toimii usealla paikkakunnalla Suomessa. Paikkakuntien asukkaiden kanssa tehdään yhteistyötä suoraan sekä paikallisten yhdistysten kautta. Yhteistyö viranomaisten kanssa on kiinteää.

Vesivoiman rakentamisen vaikutusalueen asukkaiden kanssa opittiin Pohjolan Voimassa tekemään yhteistyötä 70-80-luvulla, kun omaksuttiin aktiivinen ympäristöhoitopolitiikka. Nykyisin asioita hoidetaan keskustellen ja osallistuen paikkakuntien elämään. Yhteistyö on kiinteää esimerkiksi kalastuskuntien kanssa vesivoimalapaikkakunnilla. Ranta-asukkaiden näkemyksten huomioon ottamista säännöstelyalueilla kehitetään edelleen.

Yhteistyö esimerkiksi naapuruston ja koulujen kanssa vaihtelee paikkakunnittain. Käytössä on muun muassa avointen ovien päiviä. Yhteistyö paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa on jatkuvaa ja kiinteää mm. lupa-asioissa.

Valtakunnallisella tasolla Pohjolan Voimalle tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa erilaiset järjestöt, ministeriöiden virkamiehet, tutkimuslaitokset ja poliittiset päätöksentekijät.