Tutkitusti hyvä yhteishenki

 
 

Pohjolan Voima sai toukokuussa Great Place to Work® -sertifioinnin. Pohjolanvoimalaiset pitävät työpaikkaansa kokonaisuudessaan hyvänä. Varsinkin yhteishenki on kunnossa.

Great Place to Work -henkilöstökysely on ollut käytössä Pohjolan Voimassa kolme vuotta. Sen avulla on haettu eväitä kehittää työpaikkaa niin, että henkilöstä voi hyvin ja viihtyy työssään.

Toukokuussa peräti 90 % henkilöstä vastasi henkilöstökyselyyn. Heistä 86 % kokee, että kokonaisuudessaan Pohjolan Voima on hyvä työpaikka. Tämän perusteella yhtiölle myönnettiin Great Place to Work® -sertifikaatti.Pohjolan Voima sai Great Place to Work® -sertifikaatin toukokuussa 2018.

Oma itsensä voi ja saa olla

‒ Pidimme talven ja kevään aikana eri toimipaikkakunnillamme työpajoja, joissa pohdimme, miten työyhteisöä kehitetään. Jo työpajoissa nousi esiin se, että ihmisten mielestä meillä on hyvä, ystävällinen ilmapiiri. Ihmiset välittävät toisistaan, jokainen voi olla oma itsensä ja yhteen hiileen puhalletaan, kuvaa HR-koordinaattori Kaisa-Reetta Korpela.

Pohjolan Voima on käynyt läpi viime vuosina paljon muutoksia, kuten energiamurroksen keskellä elävät alan yritykset yleisemminkin. Kipuilua on ollut, mutta yhteishenki on kuitenkin pysynyt vahvana.

Kehittämisen sijaa on siinä, miten yrityksen suunnasta viestitään henkilöstölle. Se on haaste, kun energia-alan näkymät ovat useita vuosia olleet sumuiset.

Joustavuutta ja luottamusta arvostetaan

Organisaatiokulttuuria kehitetään 2017 käynnistetyllä Yhdessä!-hankkeella, joka tukee eri tavoin organisaatiokulttuurin uudistamista ja hyvinvointia. Hanke jatkaa aiempaa yrityskulttuurin kehitystyötä. Sen yksi osio on työtapauudistus, joka tarkoittaa mahdollisuutta tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta. Joustavuutta arvostetaan.

‒ Ihmiset arvostavat arjessaan vapauttaa organisoida omat työnsä ja joustavuutta. Johto luottaa siihen, että työt tehdään hyvin. On vapautta ja vastuuta.

Kokemus työpaikasta esiin väittämien kautta

Great Place to Work® -sertifikaatin saa yritys, jonka henkilöstökyselyn viiden osa-alueen kokonaistulos, luottamusindeksi, on vähintään 70 %.

Kysely on peruselementeiltään sama kuin Suomen parhaat työpaikat -prosessissa, joskin suppeampi. Kysely sisältää 58 väittämää viideltä osa-alueelta: uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki. Niiden avulla mitataan henkilöstön kokemusta työpaikastaan.