Työturvallisuusasiat etätyössä samalle viivalle

 
 

 

Etätyön tekeminen on viime vuosina selvästi yleistynyt Pohjolan Voimassa. Yhtiössä on mietitty, miten etätyö ja työpaikalla tehtävä työ saadaan työturvallisuusmielessä samalle viivalle.

Etätyö on monelle pohjolanvoimalaiselle arkea. Varsinkin asiantuntijatehtävissä työskentelevät tekevät työtä muualla kuin työpisteessään silloin, kun se heille itselleen parhaiten sopii. Etätyön työturvallisuuteen liittyviä asioita ratkotaan Pohjolan Voimassa.

Vapaata työskentelytapa levitetään organisaatiossa yhä laajemmalle. Siksi pitäisi pystyä huolehtimaan myös siitä, että riskien hallinta, vakuutusturva ja työturvallisuus ovat etätyössäkin samalla viivalla.

Miten samalle viivalle?

Yksi pohdittavia asioita ovat työnantajan vakuutukset.

̶  Pohdimme, minkälaisilla vakuutusratkaisuilla etätyö saataisiin mahdollisimman lähelle työpaikalla tehtävää työtä, Pohjolan Voiman työsuhdepäällikkö Mikko Jäkälä kertoo.

Työssä loukkaantumisen aiheuttama työkyvyttömyys on Suomessa hyvin turvattu. Etätyötä ei vielä ole työmuotona samalla tavalla tunnistettu.

̶  Esimerkiksi työantajan pakollinen työtapaturmavakuutus on etätyössä voimassa vain rajoitetusti. Aiemmin työnantajan ja työntekijän välillä piti olla sopimus etätyön tekemisestä, että vakuutus ylipäätään oli etätyössä voimassa. Nyttemmin riittää, että työnantajalla on etätyöstä linjaukset. Silloin vakuutukset ovat voimassa.

Työntekijän turvaa laajennettu

Pohjolan Voima ottikin muutamia vuosia sitten laajan vapaaehtoisen vakuutuksen, joka kattaa paremmin myös etätyötä.

Työnantajan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on varsin laaja. Se kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat. Etätyötä tehtäessä lakisääteinen vakuutus kattaa vain välittömästi työtä tehtäessä sattuvat tapaturmat.

Ratkaisuja etsitään

̶  Esimerkiksi asiantuntijatyössä tapaturmariskit ovat itse työtä tehtäessä varsin pienet. Enemmänkin etätapaturmat sattuvat työhön liittyvien taukojen aikana. Kuljet esimerkiksi rappusissa ja kompastut. Tällaisia tilanteita lakisääteiset vakuutukset ovat kattaneet huonommin.

Tähän Pohjolan Voimassa etsitään nyt ratkaisuja.