Taloudellinen vastuu

 
 

Vastuuta omistajille ja toimintapaikkakunnille

Pohjolan Voima on vastuussa omistajilleen kustannustehokkaasta tuotannosta. Yhtiön hankkeet koskettavat tuhansien ihmisten arkipäivää suoraan tai välillisesti. Vaikutus kuntien ja alueiden talouteen on merkittävä.

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Omistajat – vientiteollisuusyritykset, energiayhtiöt ja kaupungit – tarvitsevat sähköä ja lämpöä omassa tuotantotoiminnassaan. Pohjolan Voimalla on omistajiinsa päin vastuussa siitä, että toiminta on kustannustehokasta ja että voimalaitosten ylläpidosta ja modernisoinnista pidetään huolta koko niiden elinkaaren ajan.

Merkittävä tekijä aluetaloudessa

Pohjolan Voimalla on voimalaitoksia, vähemmistöosuuksia tai muuta liiketoimintaa noin 20 paikkakunnalla Suomessa. Välittömien palkka- ja verotulojen lisäksi voimalaitostoiminnalla on runsaasti välillisiä taloudellisia vaikutuksia.

Suomen aluetalouden kannalta erityisen merkittäviä ovat kotimaiset energialähteet: vesivoima, puuperäiset polttoaineet ja turve. Voimalaitosten toiminta tukee osaltaan aluetaloutta ja työllisyyttä myös polttoainehankinnan kautta.

Katso myös

Investoinnit

Talous