Laitosten ylläpito ja modernisointi

 
 

Jatkuva kunnossapito säästää ympäristöä ja rahaa

Voimalaitosten käyttöikä on pitkä, jopa 60-70 vuotta. Kustannustehokas ja ympäristöä säästävä käyttö edellyttää laitosten jatkuvaa kunnossapitoa ja modernisointia ajoittain.

Vesivoiman peruskunnostuksilla modernia tekniikkaa ja käyttövarmuutta

Vesivoimalaitosten koneistoja peruskunnostetaan tai uusitaan 15–20 vuoden välein. Peruskunnostusten ansiosta vesivoimalaitoksissa on käytössä moderni tekniikka, joka lisää voimalaitosten käyttövarmuutta ja tehostaa niiden käyttöä säätövoiman tuotantoon, jonka tarve kasvaa. Uusi tekniikka tuo myös ympäristöhyötyjä.

Pohjolan Voima käynnisti vuonna 2005 Iijoella mittavan vesivoiman perusparannusohjelman, VESPAn. Kahdeksassa vuodessa perusparannuksessa kunnostettiin Kierikin, Haapakosken, Maalismaan ja Pahkakosken vesivoimalaitokset.

Ohjelman aikana Iijoen voimaloiden koneistot uusittiin ja peruskorjattiin. Investointiohjelma käsitti turbiinien uusinnan, generaattoreiden staattoreiden uusinnan ja roottoreiden peruskorjauksen sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinnat. Kahdeksan vuoden aikana peruskorjattiin kahdeksan koneistoa.

Perusparannusohjelman myötä Iijoen vesivoimalaitoksista saadaan lisää tehoa 20 megwattia.

Peruskunnostustyöt jatkuivat Kokemäenjoella Melossa vuosina 2014–2015. Vuonna 2016 työt siirtyivät Kemijoelle Isohaaraan, jossa uusittiin voimalaitoksen automaatio vuosina 2016–2017. Iijoella Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmiät uudistettiin syksyllä 2018.

Lämpövoimalaitosten modernisoinnit

Lämpövoimalaitosten kattiloita modernisoidaan tarvittaessa. Biovoimalaitoksilla on investoitu laitosten joustavaan käyttöön ja käyttövarmuuteen sekä valmistauduttu kiristyviin päästövaatimuksiin.

Ydinvoimalaitoksissa jatkuvaa ja ennakoivaa huoltoa

Olkiluodon ydinvoimalaitokset ovat saavuttaneet maailmanlaajuisesti arvioituna ennätyksellisen hyvät käyttökertoimet. Niiden vuosituotanto on pysynyt suurena ennakoivan ja jatkuvan huoltotoiminnan ansiosta.

Sekä Olkiluoto 1 - että 2-yksikkö on käynyt läpi useita modernisointi- ja perusparannusohjelmia. Ensimmäinen modernisointiohjelma valmistui 90-luvun loppupuolella. Vuosina 2005–2006 tehtiin suuret vuosihuollot, joiden yhteydessä tehoja nostettiin.

Olkiluoto 2 -ydinvoimayksikölle tehtiin vuonna 2011 sen historian suurin vuosihuolto, jolloin sen nimellisteho kasvoi 20 megawattia. Vastaava tehon korotus tehtiin Olkiluoto 1 -yksikölle vuonna 2010.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tehtiin vuosina 2017  ja 2018 TVO:n historian suurimpia modernisointitöitä ja kehitettiin edelleen toiminnan perustana olevaa turvallisuuskulttuuria. Historian laajimpien ja töiltään monipuolisimpien vuosihuoltojen aikana tehtyjen parannusten ansiosta OL2- ja OL1-laitosyksiköiden nimellistehoja nostettiin 890 megawattiin (aiemmin 880 MW). Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kahden laitosyksikön yhteenlaskettu nimellisteho on 1780 MW.

Valtioneuvosto myönsi syyskuussa 2018 käyttöluvan OL1:lle ja OL2:lle seuraavalle kahdellekymmenelle vuodelle.