Omistajille sähköä

 
 

Sähköä ja lämpöä osakkaille omakustannushintaan

Pohjolan Voima toimittaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaperiaatteella (ns. mankalatoimintamalli).

Pohjolan Voima on yksityinen energia-alan konserni. Konsernin tuotantokapasiteetti koostuu 22 voima­laitoksesta, jotka sijaitsevat usealla paikkakunnalla. Tuotan­tomuotoja ovat vesi-, lämpö- ja ydinvoima.

Osakkaita on 23. Yritys luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa energian osakkailleen näiden kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa.

Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia energiapalveluita taitavasti, rohkeasti, yhdessä.

Kiinteät kulut omistuksen mukaan, muuttuvat toimitetun energian mukaan

Pohjolan Voimalla on 14 osakesarjaa. Kukin osakesarja oikeuttaa tietyn tytäryhtiön, osakkuus- tai yhteisyrityksen tuottamaan ener­giaan. Osakas on oikeutettu energiaan osakeomistuksen suh­teellisen osuuden mukaan yksittäisen osakesarjan osakkeista.

Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko teho- tai energiaosuutta käytetty vai ei. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan.

Katso myös

Omakustannusperiaate