Vesivoima ja ympäristö

 
 

Ympäristönhoitotöitä, säännöstelyä, kalaston hoitoa ja vaelluskalahankkeita

Vesivoimalaitokset ja voimantuotantoon liittyvä säännöstely muuttavat vesistöjä ja niiden eliöstöä. Pohjolan Voimassa ja sen vesivoimayhtiössä PVO-Vesivoimassa on tehty jo pitkään työtä vesiympäristön hoitamiseksi ja haittavaikutusten vähentämiseksi. Tämä tarkoittaa mm. rantojen kunnostusta, eri tarpeet huomioon ottavaa säännöstelyä, kalojen istutuksia ja ylisiirtoja sekä yhteistyötä vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävissä hankkeissa.

Vesistöjen ympäristöhoito

Pohjolan Voimalla on velvoitteilta vesistöjen ympäristönhoitoon. Niiden lisäksi se tekee vapaaehtoisia, erilaisiin yhteistyöhankkeisiin liittyviä ympäristönhoitotöitä.

Määrätietoista vesiympäristöjen hoitoa ja kunnostusta on harjoitettu 1980-luvulta lähtien. Pohjolan Voima on kunnostanut esimerkiksi rantoja, vesialueita, venevalkamia ja uimarantoja. Vuosittain tehdään eri puolilla mm. rantojen eroosiosuojausta. Mittavin hanke on ollut Iijoessa voimalaitosten yhteydessä olevien vanhojen luonnonuomien maisemointi. Luonnonuomiin rakennettujen pohjakynnysten ansiosta jokimaisema palasi kymmenen kilometrin matkalle.

Lue lisää vesistöjen hoitotyöstä

Vesistöjen säännöstely on tasapainoilua

Vesistöjen säännöstely on tasapainoilua luonnon, ihmisten ja taloudellisten tarpeiden välillä. Pohjolan Voima on soveltanut vesien säännöstelyssä ekologisia suosituksia 90-luvun alusta lähtien. 2010-luvulla säännöstelyä on Iijoen latvajärvillä kehitetty myös järvien virkistyskäyttö huomioon ottaen.

Lue lisää säännöstelystä

Työtä vaelluskalojen palauttamiseksi

Vaelluskalojen palauttamiseksi on tehtävä yhteistyötä, sillä siinä tarvitaan monien tahojen osaamista ja yhteistä tahtoa. Pohjolan Voima on sitoutunut vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävän työhön. Yhtiö tukee kansallisen kalastrategian toteuttamista ja on mukana monissa hankkeissa erityisesti Iijoella. Yhteistyö Iijoen otva -hankkeessa ja sitä edeltävissä yhteishankkeissa etenee kohti käytäntöä.

Lue lisää työstä vaelluskalojen palauttamiseksi

Kalojen istutuksia ja ylisiirtoja

Kalakantoja pidetään Ii- ja Kemijoessa yllä istutuksin ja ylisiirroin. Pohjolan Voima vastaa Iijoella joki- ja merialueen sekä kahden järvialueen istutuksista. Osa Kemijoen pääuoman ja merialueen sekä yhden järvialueen velvoitteista kuuluu Pohjolan Voimalle. Nahkiaisten kantaa ylläpidetään Ii- ja Kemijoella ylisiirroin. Vuonna 2016 Pohjolan Voima istutti yhteensä noin 2,7 miljoonaa kalanpoikasta.
Istutuspoikasia kasvatetaan Voimalohi Oy:n kalanviljelylaitoksissa. Voimalohen omistavat PVO-Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy puoliksi.

Lue lisää kalojen istutuksista ja kalavelvoitteista

Lue kalataloustarkkailusta

Kalatiet

Pohjolan Voiman vesivoimalaitosten yhteydessä on toistaiseksi kolme kalatietä: kaksi Kemijoen Isohaarassa sekä Iijoen latvavesillä sijaitsevassa Koston säännöstelypadon yhteydessä.
Iijoen Raasakan voimalaitoksen kalatietä koskevat suunnitelmat ovat jo pitkällä.

Lue lisää kalateistä

Mukana tutkimuksessa

Yhtiö on osallistunut vuosien mittaan lukuisiin kala- ja vesistötutkimuksiin osarahoittajana, tarjonnut tutkijoiden käyttöön tietoja sekä käytännön apua kenttätutkimuksissa.

Lue lisää kala- ja vesistötutkimuksista

Katso myös

Suomen ympäristöhallinnon sivuilta löydät jatkuvasti päivittyvää tietoa vesistö-, tulva-, ja pohjavesiennusteista, lumikuormavaroituksista, vesitilannekartoista ja ravinnekuormituksesta.

Iijoen vesistöalueen vesistöennusteet
Kemijoen vesistöalueen vesistöennusteet
Kokemäenjoen vesistöalueen vesistöennusteet