Vesivoima ja ympäristö

 
 

Uusiutuvaa vesivoimaa ja aktiivista ympäristönhoitoa

Kotimainen vesivoima on hiilidioksiditonta energiaa, jota tuotetaan tehokkaasti, luotettavasti ja luontoa kunnioittaen. Vesivoima torjuu ilmastonmuutosta ja on tärkein uusiutuvan sähkön lähde Suomessa.

Me Pohjolan Voimassa ja sen vesivoimayhtiö PVO-Vesivoimassa olemme hoitaneet ja kehittäneet vesiympäristöä aktiivisesti ja määrätietoisesti jo lähes 40 vuoden ajan. Se tarkoittaa mm. rantojen kunnostusta, eri tarpeita huomioivaa säännöstelyä, kalojen istutuksia ja ylisiirtoja sekä yhteistyötä vaelluskalojen luonnonkiertoon palauttamiseen tähtäävissä hankkeissa. Velvoitteiden lisäksi olemme mukana vapaaehtoisissa ympäristönhoitoprojekteissa ja -töissä.

Toimimme tiiviisti paitsi viranomaisten ja järjestöjen myös paikallisen väestön kanssa. Haluamme jatkuvasti parantaa vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä huolehtiaksemme yhteisestä vesiympäristöstämme yhä paremmin.

Nykyinen vesivoimatuotanto on pitkälle automatisoitua. Moderni tekniikka tehostaa tuotantoa, lisää voimalaitosten käyttöikää ja tuo ympäristö- ja energiatehokkuushyötyjä. Toimintaamme jatkuvasti kehittämällä pystymme entisestään vähentämään ympäristövaikutuksia.

Vesivoima mahdollistaa siirtymisen päästöttömään energiajärjestelmään. Joustavana tuotantomuotona se tasapainottaa sähkön tuotantoa ja kulutusta ja muodostaa hyvän parin kasvavalle sään mukaan vaihtelevalle tuuli- ja aurinkovoimalle.

Katso myös

Suomen ympäristöhallinnon sivuilta löydät jatkuvasti päivittyvää tietoa vesistö-, tulva-, ja pohjavesiennusteista, lumikuormavaroituksista, vesitilannekartoista ja ravinnekuormituksesta.

Iijoen vesistöalueen vesistöennusteet
Kemijoen vesistöalueen vesistöennusteet
Kokemäenjoen vesistöalueen vesistöennusteet