Kalatiet

 
 

Kalatiet ovat tärkeä lenkki vaelluskalojen palauttamisessa

Kalatiet ovat tärkeä osa vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä toimia. Niiden rakentamisessa on järkevää edetä vaiheittain, kokemuksia keräten ja niitä hyödyntäen. On rakennettava kalatiet, joihin kalat löytävät.

Tutkimukset osoittavat, että toimivien kalateiden rakentamisessa on huomioitava paljon enemmän tekijöitä kuin aiemmin on osattu ajatella.

Kunkin padon ja sen ylä- ja alapuolisten virtausten aikaansaamat olosuhteet ovat erilaiset. Yhdessä kalatiessä tehdyt ratkaisut eivät suoraan toimi toisessa. Kunkin kalatien toiminnasta voidaan kuitenkin oppia ja vähentää virheiden mahdollisuuksia seuraavassa.

Myös muita keinoja tarvitaan

Myös alasvaelluksen ongelmat ovat nousseet esiin uusimmissa tutkimuksissa. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että kalatiet voisivat toimia myös alasvaellusreittinä.

Luonnonvarakeskus on laatinut Iijoelle alasvaellusreittien pilottisuunnitelman. Luonnonvarakeskus testaa suunniteltuun rakenteeseen kuuluvan ohjausaidan toimivuutta Haapakosken voimalaitoksella vuosina 2019 - 2021.

Kalatiet eivät yksin ratkaise vaelluskalojen palauttamista. Niiden lisäksi tarvitaan myös mm. istutuksia, ylisiirtoja ja rajoituksia kalastukseen.

Kolme kalatietä olemassa, Raasakan kalatielle haetaan lupaa

Havainnekuva Raasakan kalatiestä
Raasakan kalatien havainnekuva

Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksissa on toistaiseksi kaksi kalatietä. Kemijoen Isohaaran laitoksen yhteydessä niitä on kaksi. Kalatie on myös Iijoen latvavesillä sijaitsevan Koston säännöstelyjärven padon yhteydessä.

Raaskan kalatielle on haettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vesitalouslupaa. Luvanhakijoina ovat PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus.

Raasakan kalatien suunnitelma on osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta.

Koston kalatie
Koston kalatie

Koston kalatie (Kostonjoki, Taivalkoski)

 • pituus 385 m, nousua 5 m
 • valmistunut 2012, käyttöön toukokuussa 2013
 • pystyrakokalatie sekä luonnonmukaisia altaita
 • luvanhaltija ja ylläpitäjä: Metsähallituksen luontopalvelut
 • rakennuttaja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/Iijoen kalatiet 2011-2013 -hanke
 • rakentaja: Lemminkäinen Infra Oy
 • suunnittelu: esisuunnitelma Ecoriver Oy, rakennesuunnittelu Maveplan Oy
 • rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Taivalkosken kunta sekä paikalliset kalastuskunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PVO-Vesivoima Oy, Pudasjärven kaupunki, Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Yli-Iin kunta ja Metsähallitus.
Isohaaran Vallitunsaaren kalatie
Isohaaran Vallitunsaaren kalatie

Isohaaran vanha kalatie (Vallitunsaari)

 • pituus 230 m, nousua 12,2 m
 • valmistunut 1993
 • kaksi erilaista kalatieosuutta: Denil-kalatie (yläosa) ja pystyrakokalatie (alaosa)
 • luvanhaltija ja ylläpitäjä: Keminmaan kunta, 2014 eteenpäin Lohijokitiimi ry (hoito)
 • suunnittelija: Oulun yliopisto
 • rahoittajat: Keminmaan kunta, valtio (rakennusvaihe), Kemi-Ounasjokivarren kunnat (ylläpito), PVO-Vesivoima Oy (vesi)

Isohaara II -kalatie

 • pituus 95 m, nousua 12 m
 • kalatie on sijoitettu vanhan voimalaitoksen uittotunneliin
 • impulssikalatie
 • valmistunut 2012
 • suunnittelija: Suomen Salaojakeskus
 • rakennuttaja: Ympäristökeskus, Keminmaan kunta
 • rakentaja: Skanska Infra Oy
 • luvanhaltija ja ylläpitäjä: Keminmaan kunta, 2014 eteenpäin Lohijokitiimi ry (hoito)
 • rahoittajat: EU (EAKR), Kemi-Ounasjokivarren kunnat, (rakennusvaihe), Kemi-Ounasjokivarren kunnat (ylläpito)