Kalojen kevätistutukset alkamassa

 
 

Kalavelvoitteiden hoitosuunnitelmat Iijoen alueella, Kemijoella ja Suolijärvillä on hyväksytty. Kalanpoikasten kevätistutukset ovat juuri alkamassa Iijoen merialueella.

 ‒ Iijoen merialueen istutuksia aloitellaan Raasakan kalankasvatuslaitoksella toukokuun alussa. Toukokuussa istutetaan meritaimenen ja -lohen vaelluspoikasia. Ne laitospoikaset, jotka ovat jo smolttiutuneet eli siirtyneet elinkierrossaan valmiiksi vaeltamaan, pyritään istuttamaan samoihin aikoihin luonnonpoikasten alasvaelluksen kanssa. Se tarkoittaa kevättä ja alkukesää, PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo kertoo.Kalojen kevätistutukset ovat alkamassa.

Kesäkuussa Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima toimittaa istutuskaloja myös Iijoen jokialueelle ja Suolijärville. Jatkokasvatukseen meneviä kaloja toimitetaan osakaskunnille Iijoen latvoille Irnin ja Koston alueille.

Pääosa istutuksista saadaan tehtyä kesäkuun loppuun mennessä. Pienen tauon jälkeen ne jatkuvat syyspuolella.

Hoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksytty

Huhtikuun lopulla hyväksyttiin viimeisetkin kalavelvoitteiden hoitosuunnitelmat vuoteen 2021 Iijoelle ja sen merialueelle sekä Irnin ja Koston alueille. Kemijoelle ja Suolijärvellä on omat suunnitelmansa. Myös ne on hyväksytty.

Suunnitelmien pohjana ovat voimayhtiölle aikanaan määrätyt ns. kalalajikohtaiset perusvelvoitteet. Velvoitteiden toimeenpanoa on kuitenkin muutettu osakaskuntien toiveiden mukaisesti niin, että istutettavia kalalajeja tai istukkaiden ikää ja kokoa on vaihdettu kalatalousviranomaisten hyväksymien vaihtokertoimien avulla.

Osakaskuntien toiveita kuunnellen

‒ Muovaamme suunnitelmia osakaskuntien kanssa ja pyrimme toimimaan heidän toiveidensa mukaan. Osakaskunnat voivat esittää joskus merkittäviäkin muutoksia. Sen jälkeen Ely-keskus käsittelee suunnitelmat.

Tälle kaudelle on tulossa pieniä muutoksia edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna.

‒ Esimerkiksi merialueelle lisätään meritaimenen istutuksia. Ne on havaittu hyviksi, ja kalastajat toivovat niitä, Salo toteaa.