Kuiva alkusyksy haittasi nahkiaispyyntiä

 
 

Syksy 2019 oli hankala nahkiaisten ylisiirtopyynnin kannalta. Kuivan alkusyksyn vuoksi jokien virtaamat olivat pieniä, ja nahkiaisia saatiin pyydettyä siirtoja varten vähemmän kuin viime vuosina.

‒ Ylisiirrettäviä nahkiaisia saadaan yleensä pyydettyä parhaiten syyskuussa, ja tänä vuonna juuri silloin Iijoessa oli kuivuuden vuoksi vähän vettä. Nahkiaissaalis riippuu koko lailla suoraan virtauksista, joten tänä syksynä jäimme tavoitteesta, PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo harmittelee.

Iijoella ylisiirtovelvoite on 60 000 nahkiaista. Tänä syksynä saldoksi tuli 44 640.Nahkiaisten ylisiirtopyyntiä Iijoella

Paras yksittäinen pyyntiyö osui syys-lokakuun vaihteeseen. Silloin kahteen rysään ui yli 7000 nahkiaista.

”Nahkiaissaldosta” oli lainattava tänä syksynä

Onneksi nahkiaisia on edellisvuosina saatu ylisiirtopyynnissä niin paljon, että vaikka vuositavoitteesta tällä kertaa jäätiin jälkeen, on ylisiirtojen saldo yhä plussalla.

Ylisiirrettävien nahkiaisten määrä lasketaan vuosittain ja määrää verrataan PVO-Vesivoiman velvoitteeseen. Kokonaistilanne vaihtelee vuosittain saaliista riippuen. Jos velvoite ylittyy, nahkiaisia jää ”tilille”, jos alittuu, ”tililtä” lainataan. Niin oli tänä vuonna tehtävä – edellisen kerran näin kävi 2014.

Mertapyynnistä lupaavia tuloksia Iijoella

Iijoen Raasakkaan suunnitellaan kalatietä. Valmistuttuaan se vaikuttaa aikanaan myös nahkiaisten ylisiirtopyyntiin.

‒ Nykyiset nahkiaisen pyyntipaikat menetetään kalatien mukana, sillä sen ala-alas on suunnitelmassa pyyntipaikoilla. Osin tämän takia Raasakassa on nyt kolmatta vuotta kokeiltu mertapyyntiä. Tänä syksynä noin kolmasosa nahkiaisista saatiinkin merroilla.

‒ Tämä antaa uskoa siihen, että mertojen avulla saamme ylisiirrot hoidettua tulevaisuudessakin. Mertapyynti jatkuu, ja niitä on mahdollista laittaa lisää. Raasakassa niitä oli tänä syksynä kuusi, Salo jatkaa.

Kemijoella tilanne on haastava, sillä siellä ylisiirtovelvoite on jäänyt vajaaksi jo useana vuonna peräkkäin. Nahkiaissaaliit ovat viime vuosina Perämerellä yleisemminkin heikentyneet.

‒ Joihinkin paikkoihin mertapyyntiä voidaan ehkä lisätä, mutta muutakin on mietittävä. Meidän on Kemijoella koetettava yhteistyössä kehittää jotain uutta ratkaisua asiaan.

Iijoella pyritään kehittämään nahkiaisten ylisiirron vaikutusten seurantaa samalla, kun PVO-Vesivoiman kalanhoidon velvoitetarkkailusuunnitelmaa päivitetään.