Yli 50 000 nahkiaista siirretty vapaisiin jokiin

 
 

Yli 50 000 nahkiaista on siirretty tämän syksyn aikana Iijoen lähialueille suoraan mereen laskeviin jokiin. Kyse on vapaaehtoisista siirroista.

PVO-Vesivoima on siirtänyt tänä syksynä yli 50 000 nahkiaista Kiiminkijoelle, Olhavanjoelle, joihinkin pienempiin puroihin ja jokiin sekä Raasakan vanhaan uomaan.

Raasakan vanhaan uomaan on siirretty runsaat 20 000 nahkiaista, Kiiminkijokeen noin 13 500, Olhavanjokeen reilut 10 00 sekä pieniin jokiin ja puroihin runsaasta 500:ä joihinkin tuhansiin kuhunkin.

Lisäksi emoja on siirretty hautomoon Kestilään. Jakokunnat kasvattavat siellä jonkin verran nahkiaisen toukkia.

Merrat toimivat varsin hyvin

Syksyn siirrot päättyivät lokakuun viime päivinä. Viimeiset pyydöt nostettiin silloin Raasakan voimalaitoksen alapuolelta. Niiden joukossa oli myös kuusi mertaa.

Vuosi sitten Raasakassa testattiin yksittäistä älymertaa, joka laski itsensä automaattisesti pyyntiin. Se myös asemoi itsensä automaattisesti vedenkorkeuden mukaan. Nyt mertapyyntikokeilua laajennettiin ja paikalla testattiin kelluvia mertoja. Älymertaa kokeiltiin Iijoella ensimmäistä kertaa syksyllä 2017.

‒ Tulokset olivat tänä syksynä hyvinkin lupaavia. Aivan pyynnin alussa rysiä ei ollut käytössä lainkaan, ja pelkillä merroilla tuli parhaalla kokemiskerralla noin 3000 nahkiaista, kertoo PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo.

‒ Mertapyynnin pilottivaihe on ohi. Voimme vielä testata eri pyyntipaikkoja, mutta voidaan jo sanoa, että ne toimivat Raasakassa, Salo toteaa.

Nousuun tavallista myöhemmin

Lämmin kesä ja syksy pitivät vedet normaalia lämpimämpinä. Nahkiaiset lähtivät joukolla nousemaan lähes kuukautta tavallista myöhemmin, syyskuun puolivälin tienoilla.

‒ Syyskuun lopulla oli hyviä nousuja. Ennätys oli yli 9300 nahkiaista yhdellä kokukerralla. Samalla viikolla oli myös 7500:n ja 5000:n kokukertoja.

Ylisiirrot Iijokeen kielletty toistaiseksi

Syksy 2018 on ollut nahkiaisten ylisiirrossa tavallisesta poikkeava. Evira on kieltänyt Iijoen merialueelta löytyneen IHN-viruksen vuoksi nahkiaisten ylisiirrot Iijokeen toistaiseksi. Ylisiirrot ovat osa PVO-Vesivoiman kalastonhoitovelvoitteita, joten nahkiaisten velvoitesiirtoja ei ole voitu toteuttaa.

Siirtoja on siksi tehty vapaaehtoisesti toisaalle. Vapaaehtoiset siirrot ovat Eviran ja Elyn hyväksymiä.

Voimalaitos- ja säännöstelypadon alapuolinen jokialue luetaan merelliseksi alueeksi. Kalat pääsevät alueelle, joten se ei kuulu kieltoalueisiin. Tästä syystä siirtoja voidaan tehdä muihin suoraan mereen laskeviin jokiin.

Nahkiaisten lisäksi myös merilohien ja meritaimenten ylisiirrot on kielletty.

Siirrot Elyn esityksen mukaisesti

‒ Nahkiainen ei ole samalla tavalla kotijokiuskollinen kuin lohet ja meritaimenet. Tämän vuoksi niitä voidaan siirtää muuallekin. Lähdimme jakokuntien kanssa miettimään, olisiko mahdollista siirtää nahkiaisia suoraan mereen laskeviin lähijokiin, Salo selittää.

Siirroista neuvoteltiin Pohjois- ja Etelä-Iin jakokuntien kanssa, ja niiden kanssa tehtiin asiasta yhteistyösopimus. Ely-keskuksen asiantuntijat ovat laatineet esitykset, mihin lähivesiin nahkiaisia olisi järkevää siirtää. Siirrot on tehty niiden mukaan.

Toukat laskeutuvat tulvien aikaan

Nahkiaisten siirto vapaisiin vesiin voi jakokuntien mielestä olla ylisiirtoja parempi ratkaisu. Alaslaskeutuvien toukkien määrästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa, sillä toukkien laskeutumista on hyvin vaikeaa seurata.

‒ Toukat laskeutuvat kevättulvien aikaan, jopa jäiden mukana. Siksi niitä on hyvin vaikeaa pyytää tai tarkkailla.
Nahkiaisen toukat ovat jokialueella viitisen vuotta pohjamutaan kaivautuneena. Muodonmuutoksen jälkeen ne lähtevät vaellukselle merialueelle ja palaavat aikanaan jokiin.