Vesistöjen hoitotyöt

 
 

Vesistöjen hoitotyötä ja vapaaehtoista ympäristönhoitotyötä

Pohjolan Voimalla on velvoitteilta vesistöjen ympäristönhoitoon. Niiden lisäksi se tekee vapaaehtoisia, erilaisiin yhteistyöhankkeisiin liittyviä ympäristönhoitotöitä.

Määrätietoista vesiympäristöjen hoitoa ja kunnostusta on harjoitettu 1980-luvulta lähtien.

Pohjolan Voima on kunnostanut mm.

 
Pohjolan Voiman vapaaehtoisia vesistöjen kunnostustöitä
  • rantoja
  • vesialueita
  • kuivatusjärjestelmiä
  • kulkuyhteyksiä
  • venevalkamia
  • uimarantoja
  • muita kohteita vesivoimatuotannon vaikutusalueilla.

Vuosittain tehdään eri puolilla mm. rantojen eroosiosuojausta. Suuri osa kunnostustöistä on toteutettu yhdessä viranomaisten, kuntien ja paikallisten asukkaiden kanssa.

Lue lisää ympäristönhoitotyöstä

Iijoen tulvauomien mittava kunnostus

Mittavin hanke on ollut Iijoessa voimalaitosten yhteydessä olevien luonnonuomien maisemointi. Hankkeessa luonnonuomiin rakennettiin 26 pohjakynnystä ja tehtiin niihin liittyvät maisemointityöt.

Ennen pohjapatojen rakentamista uomat olivat olleet käytännössä kuivillaan muulloin kuin tulva-aikana. Jokimaisema palasi pohjakynnysten ansiosta kymmenen kilometrin matkalle.

Vesiympäristön kunnostustoimet vuoden 2018 loppuun mennessä

Rantojen maisemaraivausta 993 km
Rantojen eroosiosuojausta 2405 tilaa, 360,7km
Rantojen vyörymäkartoitusta 173,5 km
Rantojen syventämistä ja muotoilua 32 kohdetta
Veneepitoluiskia 150 kpl (21 yleistä), 280 venepaikkka
Venevalkamia* 420 tilalle (osa yleisiä)
Kuivatusojia* 118 km
Talousvettä* 450 talouteen
Kulkuyhteyksiä 796 tilaa, 90 yksityistietä
Pohjapatoja maisemointiin* 44 kpl
Uimarantoja 39 kpl
Uittopatojen purkua 3 kpl
Nuotta-apajien puhdistusta 470 kpl
Läjitysalueiden maisemointia 86 ha
Kalojen vaellusesteitä * 6 kpl
Kalanistutuksia (velvoite) 3,8 milj. yksilöä/vuosi
Kalatietä pohjapatoihin* 2 kpl
*=Osa yhteistoimintahankkeita (PVO-Vesivoima/kunnat/viranomaiset/kalastuskunnat