Ydinvoima ja ympäristö

 
 

Vastuullisesti tuotettu ydinsähkö on ympäristöystävällistä ja turvallista 

Vastuullisesti tuotettuna ydinsähkö on elinkaareltaan ympäristöystävällinen ja turvallinen tapa tuottaa sähköä. Teollisuuden Voiman Olkiluodon laitoksissa tuotetun ydinsähkön koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt vastaavat vesi- ja tuulivoiman päästötasoja.

Olkiluodon ydinsähkön avulla Suomessa voidaan välttää hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin liikenne Suomessa tuottaa vuodessa, noin 12 miljoonaa tonnia.

Ydinvoiman suurin vaikutus tulee mereen jäähdytysveden mukana johdettavasta lämmöstä. Ydinvoimaa tuottava Pohjolan Voiman yhteisyritys TVO toimii ympäristölupien ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mukaisesti. TVO:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on EMAS-rekisteröity. Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentamisvaiheen toiminnot kuuluvat sertifioidun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän piiriin.

Käytetty ydinpolttoaine ja loppusijoitus

Ydinjätehuoltoon kuuluu olennaisesti loppusijoitus. Jokainen ydinsähkön tuottaja vastaa siitä kaikilta osin. Suomessa Posiva Oy, jonka Teollisuuden Voima sekä Fortum Heat and Power ovat perustaneet, huolehtii ydinjätteen loppusijoituksen tutkimuksesta ja teknisestä toteuttamisesta.