Laanilan Voima, Oulu

Laanilan Voima Oy:n voimalaitos sijaitsee Oulussa Laanilan teollisuusalueella. Se on lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos. Voimalaitoksen tuotannollinen toiminta on päättynyt 31.3.2021.

Voimalaitos tuotti prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä Laanilan teollisuusalueen kemianteollisuuden tarpeisiin sekä Oulun Energialle. Laanilan Voima tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalvelut myös Oulun Energian Ekovoimalaitokselle.

Voimalaitoksen lämpöteho on 145 megawattia ja sähköteho 30 megawattia. Voimalaitoksella on kaksi kiinteän polttoaineen leijupolttoon perustuvaa kattilaa. Laanilan Voiman voimalaitos ja Oulun Energian jätteenpolttolaitos tuottivat samaan höyryjärjestelmään höyryn, joka ajetaan turbiinien kautta lämmöksi ja sähköksi.

Polttoaineet

Laanilan Voiman voimalaitos käytti pääpolttoaineinaan turvetta ja puuperäisiä polttoaineita. Laanilan Voima vähensi turpeen energiakäyttöä koko viime vuosikymmenen ajan. Vuonna 2019 turpeen osuus polttoaineesta oli vähentynyt alle 40 %:iin.

Voimalaitoksen polttoaineita olivat

  • turve
  • sahanpuru
  • kutterinlastu
  • muut teollisuudesta tulevat hakkeet

Voimalaitos lukuina

1982Valmistui
145 MWLämpöteho
30 MWSähköteho
2021Tuotannollinen toiminta päättyi
  • Kiertoleijutekniikkaan (CFB) perustuva 3410-kattila on polttoaineteholtaan 64 MW
  • 209L-kuplapetikattila (BFB) on polttoaineteholtaan 48 MW
  • Kattiloiden tuottama höyry johdetiin turbiineille, joita on kaksi
  • Lisäksi voimalaitokseen kuuluu 208L-öljykattila, jonka polttoaineteho on 49,4 MW

Omistus

Laanilan Voiman voimalaitoksen omistaa Laanilan Voima Oy, joka on Pohjolan Voima Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Ympäristö

Voimalaitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Laanilan Voima on liittynyt energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjelmaan.