Toimitusjohtajan katsaus

Pohjolan Voiman toiminta vuonna 2009 oli menestyksellistä ja kaikilla osa-alueilla onnistunutta. Konsernin sähkön hankinta oli 21,3 terawattituntia, mikä kattoi 26 prosenttia koko Suomen sähkön tarpeesta. Erityisesti on syytä huomioida tytäryhtiömme Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kaikkien aikojen ennätystuotanto 14,5 terawattituntia.

Kertomusvuonna valmistuivat Pohjolan Voiman uusimmat bioenergiapohjaiset voimalaitokset Keravalla ja Lappeenrannassa. Molemmat investoinnit ovat olleet menestystarinoita. Ne otettiin sopivasti käyttöön ennen kovia pakkasjaksoja ja korkeita sähkönhintoja. Kallistunut maakaasu vaihdettiin kotimaiseen polttoaineeseen, jonka hankinta työllistää laajalla alueella.

Kohti hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa

Pohjolan Voiman hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuotannon osuus oli 72 prosenttia kokonaistuotannosta. Vaikka osuus notkahti hieman edellisestä vuodesta, on tulevaisuuden suunta selvä. Meillä on edellytykset nostaa päästöttömän tuotantomme osuus 90 prosenttiin kolmen–neljän seuraavan vuoden aikana.

Maailmanlaajuinen vaikea taloudellinen tilanne leimasi vuotta 2009, ja sähkön tarve teollisuudessa laski aiemmista huippuvuosista. Osana pitkäjänteistä kehittämistyötä konsernissamme on valmisteilla useita hankkeita, mutta uusia merkittäviä investointipäätöksiä ei tehty. Keskeisimmät syyt tähän olivat talouden yleinen epävarmuus ja energiapolitiikan tahmea eteneminen.

Energiapolitiikassa tarvitaan päätöksiä

Vuonna 2009 energia- ja ilmastopolitiikan tulokset jäivät laihoiksi: Globaali ilmastosopimus jäi Kööpenhaminassa syntymättä, bioenergian ja vesivoiman käytön vauhdittamisratkaisut jäivät tekemättä, Olkiluoto 4:n lähes kaksi vuotta vanha periaatepäätöshakemus odottaa yhä poliittista ratkaisua ja tuulivoiman syöttötariffin valmistelu viivästyi. Nämä ratkaisemattomat kysymykset vaikeuttivat koko energiasektorin ja myös Pohjolan Voiman hankkeiden etenemistä. Suomen sähkön hankinta on liikaa tuonnin varassa, joten päätöksiä energiapolitiikassa tarvitaan.

Oikea ja välttämätön uudistus politiikassa oli se, että ilmastonmuutoksen torjunnassa katse käännettiin vuodesta 2020 vuoteen 2050. Energiasektorilla muutokset ovat hitaita ja edellyttävät miljardien investointeja. Kymmenessä vuodessa ei ihmeitä tehdä, mutta seuraavan neljänkymmenen vuoden aikana edellytykset siirtyä maassamme lähes hiilidioksidineutraaliin energiantuotantoon ovat realistiset. Samalla se kuitenkin tarkoittaa kohoavia energiakustannuksia. Loppulaskuun vaikuttavat eniten ydinvoiman lisäämismahdollisuus ja se, onnistuvatko uusiutuvan energian kustannustehokkaat ratkaisut.

Meillä on edellytykset pysyä kasvu-uralla

Pohjolan Voiman tulevaisuus näyttää hyvältä. Olen vakuuttunut siitä, että Olkiluoto 4 saa myönteisen päätöksen valtioneuvostolta ja eduskunnalta. Konsernin puupohjaista energiantuotantoa voidaan huomattavasti lisätä edellyttäen, että täsmäkeinoja puuenergian tukemiseen on käytettävissä. Vesivoiman lisäämisen ja tulvavesivarastojen rakentamisen tarve eivät ole poistuneet ja uskon, että energiapolitiikan oikea suunta tässäkin löytyy. Vuoden 2010 aikana valmistellaan energiaverojen uudistus, jonka seurauksena windfall-verouhka toivottavasti poistuu ja globaaleilla markkinoilla toimivan energiaintensiivisen vientiteollisuuden kilpailijamaita korkeampi verorasitus poistuu. Tämä mahdollistaisi sen, että teollisuuden investoinnit saisivat Suomessa toivottua vauhtia.

Pohjolan Voiman tehokas energiantuotanto, rakennusprojektit ja hankeselvitykset pitivät yhtiön edelleen kehittyvänä ja kasvu-uralla. Haluan lausua kuluneen vuoden saavutuksista kiitokset henkilöstölle, osakkaille ja muille yhteistyökumppaneille.

Timo Rajala
Toimitusjohtaja
Pohjolan Voima Oy