Vuosikertomus 2015
Henkilöstö
 

Pohjolan Voimassa on vahvaa ja monipuolista osaamista.

 
Henkilöstö muutoksissa
 

Henkilöstö muutoksissa

Muutoksia henkilöstön määrään ja rakenteeseen

 
Työhyvinvointi
 

Vastuullinen toimintatapa

on jokaisen pohjolanvoimalaisen asia

 
Henkilöstötunnuslukuja
 

Henkilöstötunnuslukuja

Henkilöstötunnuslukuja 2015

 
 
 

Henkilöstö

Pohjolan Voiman arvot, taitavasti, rohkeasti ja yhdessä, sekä vastuullinen toimintatapa ohjaavat yhteistä tekemistä. Pohjolan Voiman henkilöstö on osoittanut vahvaa osaamista ja sitoutumista tilanteessa, jossa toimintaympäristön muutokset heijastuvat myös henkilöstöön. Henkilöstötutkimuksen kokonaistulos on hyvä ja parantunut entisestään.

Energia-alan heikot näkymät vaikuttavat Pohjolan Voiman henkilöstöön

PVO-Lämpövoima Oy:ssä käytiin vuonna 2015 koko henkilöstöä koskevat yhteistoiminta-neuvottelut tulevaisuuden toimintavaihtoehtojen kehittämiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneeseen tilanteeseen, jossa lauhdevoimalaitokset eivät enää ole markkinaehtoisesti kannattavia.

PVO-Lämpövoima päätti henkilöstöjärjestelyjen toteutuksista vuoden 2016 alussa. Emoyhtiö Pohjolan Voima Oy:ssä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2016.

Osaamisen kehittämisessä huomio esimiestyössä sekä asiakas- ja prosessilähtöisyydessä

Konsernissa toteutettiin strategialähtöinen esimiesten kehittämisohjelma, jossa panostettiin erityisesti ajankohtaisuuteen sekä käytännönläheisiin esimiehen työkaluihin. Henkilöstölle suunnattujen koulutusten keskiössä olivat erityisesti Pohjolan Voiman pääprosessit, asiakaslähtöisyys sekä sosiaalinen media. Koko henkilöstö on osallistunut keskimäärin noin neljään koulutuspäivään vuodessa.

Monitoimitilat lisäsivät yhteisöllisyyttä ja tiimityötä

Emoyhtiössä Pohjolan Voima Oy:ssä Helsingissä työskentelevä henkilöstö muutti uudistettuihin monitoimitiloihin toukokuussa. Tärkeänä tavoitteena oli osaamisen ja tiedon jakamisen edistäminen sekä kustannustehokkuus. Vuoden lopulla tehdyn, kandidaatin työnä toteutetun kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajat kokivat yhteisöllisyyden, yhteistyön ja kommunikoinnin parantuneet ja tiimityön helpottuneen.

 

Vastuullinen toimintatapa on jokaisen pohjolanvoimalaisen asia

Motivoituneella ja jatkuvasti kehittyvällä henkilöstöllä on vahva rooli Pohjolan Voiman toimintaohjelmassa vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseksi. Vastuullisuusohjelmassa painottuu hyvä liiketapa ja tavoitteena on, että henkilöstö ja kumppanit ovat tietoisia Pohjolan Voiman eettisestä ja vastuullisesta toimintatavasta.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat olennainen osa vastuullisuutta

Panostamme työhyvinvoinnissa erityisesti positiivisen työilmapiirin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä vuorovaikutuksen ja johtamiskäytäntöjen kehittämiseen. Työturvallisuuden tavoitteena on nolla tapaturmaa sekä yksilön ja työyhteisön suorituskyvyn tukeminen terveellisessä ja turvallisessa työympäristössä.

Lue lisää vastuullisesta toimintatavastamme

Lue lisää vastuullisuusperiaatteistamme

 

Henkilöstötunnuslukuja 2015

Vuoden 2015 lopussa henkilöstön määrä oli 179, josta määräaikaisia oli kolme henkilöä eli 1,7 prosenttia. Henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta noin 11,5 prosenttia. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä vuonna 2015 oli 22,9 prosenttia.

Pääsääntöinen työaikamuoto on kokoaikatyö. Osa-aikaisia koko henkilöstöstä oli 4,95 prosenttia. Kesätyöntekijöitä vuonna 2015 oli yhteensä kahdeksan. Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 46 vuotta (46,7 vuotta vuonna 2014). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus vuonna 2015 oli 6,7 prosenttia (9,2 prosenttia vuonna 2014).

Henkilöstö yhtiöittäin 31.12.2015, yht. 179, vakituiset henkilöt

Yhtiömäärä
Pohjolan Voima Oy, 7575
PVO-Lämpövoima Oy, 5858
PVO-Vesivoima Oy, 1414
Laanilan Voima Oy, 2727
Kymin Voima Oy, 22
Kaukaan Voima Oy, 22
PVO-Alueverkot Oy, 11

Henkilöstön määrä vuoden lopussa, vakituiset henkilöt

2012201320142015
Miehet327166155138
Naiset76564641
 

Ikäjakauma 31.12.2015, vakituiset henkilöt

Lukumäärä20-2930-3940-4950-5960-6364 tai yli
Miehet6324144141
Naiset114141020

Työsuhteen pituus 31.12.2015, vakituiset henkilöt

Lukumääräalle 11-56-1011-2021-30yli 30
Miehet12027403119
Naiset110101622
 

Lue lisää henkilöstötyöstämme nettisivuiltamme ja tutustu uratarinoihimme.