Vuosikertomus 2015

Tilinpäätös 2015

 

Pohjolan Voima -konsernin avainluvut 2015

 

IFRS* 2015 2014  2013 2012 2011
Liikevaihto, m€ 573 643 722 838 1 130
Liiketulos, m€ -3 3 23  10 216
Korolliset nettovelat, m€ 845 920 1 017 1 083 851
Osuus liikevaihdosta, % 147 143 141 129 75
Omavaraisuusaste, % 42 41 42 35 41
Taseen loppusumma, m€ 2296 2595 2577 2 398 2 555
Investoinnit (pl. sijoitukset), m€ 18 19 24 36 34
Henkilökunta keskimäärin* 199 217 270 454 487

* Ei sisällä enemmistöomisteisen Teollisuuden Voiman henkilöstöä.

 

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen

Voit tutustua hallituksen toimintakertomukseen verkkovuosikertomuksestamme. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat luettavissa myös pdf-muodossa. Verkkovuosikertomuksen materiaalipankissa voit ladata koko vuosikertomuksen tai koota haluamasi sivut pdf-dokumentiksi.

Toimintakertomus

Tilinpäätös 2015

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin rahavirtalaskelma

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilintarkastuskertomus