Vuosikertomus 2015

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Pohjolan Voiman tuloslaskelma osoittaa tappiota 9 182 517,32 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2016

 

Tapio Korpeinen
puheenjohtaja

 

Seppo Parvi
varapuheenjohtaja

 

Hannu Anttila
 
 
 

Jukka Hakkila

 

Anders Renvall

 

Tapani Sointu

 

Rami Vuola

 

Peter Boström

 

Patrick Wackström

Lauri Virkkunen
toimitusjohtaja

   

 

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jouko Malinen
KHT