Vuosikertomus 2017

Tilinpäätös 2017

 

Pohjolan Voima -konsernin avainluvut 2017

IFRS 2017* 2016* 2015* 2014  2013
Liikevaihto, m€ 455 512 573 643 722
Liiketulos, m€ 10 -4 -3 3 23
Korolliset nettovelat, m€ 788 881 873 920 1 017
Osuus liikevaihdosta, % 173 172 152 143 141
Omavaraisuusaste, % 40 40 42 41 42
Taseen loppusumma, m€ 2089 2166 2296 2595 2577
Investoinnit (pl. sijoitukset), m€ 7 11 18 19 24
Henkilökunta keskimäärin 119 149 199 217 270

* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

 

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen

Voit tutustua hallituksen toimintakertomukseen verkkovuosikertomuksestamme. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat luettavissa myös pdf-muodossa. Verkkovuosikertomuksen materiaalipankissa voit ladata koko vuosikertomuksen tai koota haluamasi sivut pdf-dokumentiksi.

Toimintakertomus

Tilinpäätös 2017

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin rahavirtalaskelma

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilintarkastuskertomus