Vuosikertomus 2018

Tietosuojakäytäntö

Lue tätä sivustoa koskevat ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme ("Palvelut").

Käyttämällä Palveluja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Älä käytä Palveluja, jos et hyväksy kaikkia ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee tällä internet-sivuilla tarjottavia Palveluja. Pohjolan Voima Oyj:n ("PVO") tytäryhtiöiden omia sivustoja saattavat koskea myös muut ehdot.

Muut kuin henkilötiedot

Palvelujen käyttö ja IP-osoitteesi kirjautuu lokiin. Lokin tarkoitus on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä, käyttötavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä siitä, mitä osia palveluista on käytetty tai ei ole käytetty. Kerättyjä tietoja käytetään Palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimeä, osoitetta, syntymäaikaa), ellei käyttäjä itse anna niitä. Palveluissa voidaan käyttää eri tekniikoita kuten Google Analytics, jotka tuovat esille tiettyä teknistä tietoa kuten tietokoneen käyttöjärjestelmän, verkkosijainnin, selaimen tyypin ja pyynnön lähettäneen Web-sivuston osoitteen. Näillä tiedoilla ei kuitenkaan ole tarkoitus tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Evästeet

Palveluissa saatetaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeiden avulla ylläpidetään istunnon tilaa ja käyttäjän omia asetuksia palvelussa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Huomaa, että tällöin et ehkä voi tarkastella tai käyttää sivuston kaikkia osia.

Henkilötiedot

PVO noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999, muutoksineen) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Jotkin toiminnot PVO:n internet-sivustolla saattavat edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004, muutoksineen) mukaisesti. PVO:lle ilmoittamiasi henkilötietoja (esimerkiksi nimi, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, faksinumero, yrityksen nimi, viitenumero ja kyselyn tiedot) käytetään palvelutarkoituksiin ja pyyntöjesi täyttämiseen. PVO tai sen edustaja saattaa ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitaan lisätietoja, kysymyksiisi vastaamiseen, pyyntösi täyttämiseen, markkinointitarkoituksiin (yksityishenkilöiden osalta vain, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään ja/tai käyttäessään Palvelua antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa), mielipidekyselyihin, tuotekyselyihin tai sivuston hallintaa, teknistä kehitystä tai muita vastaavia tarkoituksia varten. Edellä mainittujen palvelujen toteuttamiseksi tai asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi henkilötietoja saatetaan siirtää PVO-konsernin yritysten välillä tai kolmannelle osapuolelle maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä täytä EU:n oikeudellisia vaatimuksia. Käyttämällä Palveluita ja hyväksyttyään nämä ehdot asiakas antaa suostumuksensa mille tahansa tiedon siirrolle asuinmaansa rajojen ulkopuolelle yllämainittuihin tarkoituksiin. PVO pyrkii määrätyin toimenpitein (mm. sopimuksin) varmistamaan, että sen tytäryhtiöt, edustajat, konserniyhtiöt ja palveluntarjoajat noudattavat käyttäjän henkilötietoja käsitellessään PVO:n standardien mukaista tietoturvaa sijaintipaikastaan riippumatta. Tällaisen tiedon vastaanottajaa pyydetään suojaamaan luottamukselliset tiedot ja takaamaan henkilötietojen tietosuojan, eikä hän saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja saatetaan käyttää yksityisyyden suojaan liittyvien tietojen tarkistamiseen, laittoman toiminnan, verkon käytön vaarantavan toiminnan tai Palvelujen toimittamisen estävän toiminnan tutkimiseen tai ehkäisemiseen. PVO:n menettelytapoihin ei kuulu tällaisten tietojen vuokraaminen tai myyminen kolmansille osapuolille. PVO voi kuitenkin luovuttaa tietoja viranomaisille lain niin edellyttäessä tai salliessa.

Jos annat henkilötietoja toisen henkilön, kuten puolison tai kollegan puolesta, oletamme, että sinulla on kyseisen henkilön lupa tietojen luovuttamiseen. Kun annat tietoja, annat samalla PVO:lle oikeuden vaihtaa antamiasi tietoja PVO:n tytäryhtiöiden välillä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Toimittamalla aineistoa Palveluihin sitoudut siihen, että a) tällainen aineisto ei ole lainvastaista tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi; b) olet ennen aineiston toimittamista kohtuullisin toimenpitein varmistanut, että toimittamasi materiaali ei sisällä viruksia tai muita haitallisia tai vahingoittavia osia; c) omistat aineiston tai sinulla on muutoin täysi oikeus toimittaa aineisto PVO:lle; ja d) pidättäydyt kaikista toimenpiteistä PVO:aa vastaa liittyen toimittamaasi aineistoon ja sitoudut korvaamaan PVO:lle kaikki vahingot, jotka sille aiheutuvat johtuen kolmannen osapuolen esittämistä väitteistä koskien toimittamaasi aineistoa.

Henkilötietojen suojaaminen

PVO säilyttää henkilötiedot lakien ja säädösten vaatimalla ja tarpeen mukaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. PVO on ryhtynyt henkilötietojen suojaamisen edellyttämiin toimiin tietojen luvattoman käytön ja väärinkäytön estämiseksi. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen.

Työhakemukset

Kun rekisteröidyt Palveluiden Työpaikat-osioon, annat PVO:lle henkilötietojasi ja ilmaiset kiinnostuksesi työskentelyyn PVO-konsernissa. Rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot tallennetaan PVO:n ylläpitämään rekisteriin, jota koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Palveluja koskevalla internet-sivustolla. Luomasi profiilin kautta voit tarkastella ja päivittää tietojasi. Anna sähköposti- ja katuosoitteeksi aina yksityiset yhteystietosi. PVO käsittelee tietojasi luottamuksellisina. Hakemusasiakirjojasi käytetään etsittäessä sopivia ehdokkaita PVO-konsernin avoimiin toimiin. Tietojasi pääsevät käyttämään sinun lisäksesi rekrytointiin osallistuvat henkilöt. Rekisteröitymällä Palveluiden Työpaikat-osioon ja julkistamalla profiilisi suostut siihen, että PVO ottaa sinuun yhteyttä rekrytointitarkoituksissa. Jos et jonkin ajan kuluttua enää halua, että sinuun otetaan yhteyttä, voit lukita tai poistaa profiilisi. Vastaat siitä, että antamasi tiedot ovat virheettömiä ja totuudenmukaisia, eikä PVO vastaa minkäänlaisista vahingoista, joita työnhakijalle on saattanut koitua suoraan tai välillisesti tietojen lähetyksestä internetin kautta. Lähettämällä hakemuksesi Työpaikat-osion kautta annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käytetään avoimien toimien täyttämisen yhteydessä. Voit myös hakea pelkästään yhtä tiettyä avointa tointa. Voit rajoittaa hakemuksesi käyttöä merkitsemällä hakemuksesi vastaavalla tavalla, ennen kuin lähetät sen PVO:lle. Voit myös peruuttaa hakemuksesi. Tietosi poistetaan sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, kun hakuprosessi on päättynyt tai olet peruuttanut hakemuksesi. Tietojasi ei kuitenkaan poisteta, jos olet julkaissut ne rekisteröitymistä varten.

PVO haluaa kehittää prosessejaan jatkuvasti. Tämän vuoksi PVO pyytää hakijoita (ja aiempia hakijoita) osallistumaan nimettöminä ajoittain toteutettaviin tutkimuksiin. Tutkimukset tekee joko PVO itse tai ulkoinen asiantuntija PVO:n puolesta. Tätä tarkoitusta varten ulkoinen käsittelijä saa tietoonsa vain nimesi, sähköpostiosoitteesi ja tiedon PVO:n organisaatioyksiköstä. Tutkimuksissa ja raporteissa ei näy nimiä. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi poistetaan sen jälkeen, kun sinuun on otettu yhteyttä sähköpostitse. Tutkimukseen osallistuminen on tietenkin vapaaehtoista.

Alaikäiset

Alle 18-vuotiaat eivät saa lähettää tietojaan PVO:lle ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, eivätkä alle 18-vuotiaat saa tehdä oikeustoimia sivustossa ilman huoltajan suostumusta, ellei sovellettava laki sitä salli.

Tietojen tarkistaminen ja päivittäminen

Voit tarkistaa ja päivittää tietosi ottamalla yhteyttä PVO:aan. Huomaa, että sinulla on oikeus tiedustella veloituksetta kerran vuodessa, mitä sinua koskevia henkilötietoja PVO käsittelee ja miksi. Tiedustelu tehdään lähettämällä PVO:lle omalla allekirjoituksella varustettu kirje, jossa lähettäjä ilmoittaa koko nimensä ja osoitteensa. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä PVO:n henkilöstöosastoon.

Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia niitä oikaistaviksi. Lisäksi käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä PVO:lle kirjallisesti Pohjolan Voima Oyj, PL 40, 00101 Helsinki.