Vuosikertomus 2018

Tilinpäätös 2018

Pohjolan Voima -konsernin avainluvut 2018

IFRS 2018* 2017* 2016* 2015* 2014
Liikevaihto, m€ 515 455 512 573 643
Liiketulos, m€ -5 10 -4 -3 3
Korolliset nettovelat, m€ 754 788 881 873 920
Osuus liikevaihdosta, % 146 173 172 152 143
Omavaraisuusaste, % 39 40 40 42 41
Taseen loppusumma, m€ 2103 2089 2166 2296 2595
Investoinnit (pl. sijoitukset), m€ 5 7 11 18 19
Henkilökunta keskimäärin 106 119 149 199 217

* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen

Voit tutustua hallituksen toimintakertomukseen verkkovuosikertomuksestamme. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat luettavissa myös pdf-muodossa. Verkkovuosikertomuksen materiaalipankissa voit ladata koko vuosikertomuksen tai koota haluamasi sivut pdf-dokumentiksi.

Toimintakertomus

Tilinpäätös 2018

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin rahavirtalaskelma

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilintarkastuskertomus