Vuosikertomus 2018


Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Pohjolan Voiman tuloslaskelma osoittaa tappiota 6 056 957,29 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2019


 

Tapio Korpeinen
puheenjohtaja

 

Seppo Parvi
varapuheenjohtaja

 

Esa Kaikkonen
 
 
 

Jukka Hakkila

 

Anders Renvall

 

Tapani Sointu

 

Rami Vuola

 

Heikki Liukas

 

Patric Wackström

Ilkka Tykkyläinen
toimitusjohtaja

   

 

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jouko Malinen
KHT