Vuosikertomus 2018

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua

vastuullisuus
 

Pohjolan Voiman vastuullisuus

 

 
henkilosto
 

Henkilöstö

Siirry osioon

 
sähkökalastus
 

Ympäristö

Siirry osioon

 
 

Vastuullisuus

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua. Vahvat arvomme -taitavasti, rohkeasti, yhdessä - luovat perustan vastuullisuudellemme. Vastuullisuus Pohjolan Voimassa tarkoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullista hallintaa. 

Pohjolan Voiman omakustannushintaan perustuva toimintamalli luo perustan vastuulliselle toiminnalle: laajan yhteistyöverkoston avulla hyöty kotimaisesta sähkön- ja lämmöntuotannosta ulottuu laajasti eri puolelle Suomea. Mahdollistamme osaltamme omistajiemme menestymisen ja tuomme välillisesti työtä ja hyvinvointia koko Suomelle.

Vastuullista yritystoimintaamme ohjaavat Pohjolan Voiman hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat. Vastuullisuusohjelmamme eli toimintaohjelma vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseksi kuvaa Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilannetta sekä kehittämisen ja seurannan tarpeita.

Vastuullisuusohjelma päivitetään vuosittain. Vastuullisuusohjelmaan on nostettu sellaisia tunnistettuja aihealueita, jotka ovat merkittäviä, joiden tilannetta seurataan ja joista osaan liittyy kehittämistoimenpiteitä. 

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme ja vastuullisesta toiminnastamme nettisivuiltamme.

Kehitämme valittuja vastuullisuuden painopistealueita

Valitsemme vuosittain vastuullisuuden keskeiset kehittämisen painopistealueet. Vuonna 2018 nämä olivat:  

  • turvallisuusjohtamisen kehittäminen 
  • vastuullisuus arvoketjussa 
  • yhteistyön kehittäminen kansalaisjärjestöjen kanssa 
  • kiertotalouden arviointi

Vahvistamme turvallisuuskulttuuriamme 

Vuoden aikana aloitimme turvallisuuden kehittämisprojektin, joka jatkuu vuonna 2019. Projektin tavoitteena on Pohjolan Voiman turvallisuuskulttuurin vahvistaminen sekä turvallisuustoteuman mittaamisen ja analysoinnin kehittäminen. Samalla parannamme myös turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen käsittelyprosessiamme. 

Varmistamme vastuulliset toimintatavat arvoketjussa 

Jatkoimme vastuullisten toimintatapojen kehittämistä arvoketjussa. Auditoimme vuoden aikana kaksi kierrätyspolttoainetoimittajaa ja jatkoimme turvetoimittajien auditointeja. Vesivoiman yhteistyökumppaneiden henkilöstö suoritti vastuullisuuden verkkokurssimme. Pohdimme vastuullisuuskoulutuksen ja auditointien laajentamista myös muille keskeisille toimittajillemme.   

Vesivoiman vastuullisuutta edistimme useissa vapaaehtoisissa yhteistyöhankkeissa.

Lue lisää Ympäristö-osiosta


Tavoittelimme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa  

Vuonna 2017 tehdyssä sidosryhmätutkimuksessamme suurin osa kansalaisjärjestöistä toivoi lisää yhteistyö kanssamme. Kansalaisjärjestöyhteistyön kehittäminen ja vuoropuhelun parantaminen on ollut vastuullisuuden painopisteenä vuodesta 2017 asti. Vuonna 2018 kutsuimme kansalaisjärjestöjen edustajia tilaisuuksiimme ja keskustelemaan kanssamme. Emme ole kuitenkaan onnistuneet parantamaan vuoropuhelua vuoden 2018 aikana.  

Arvioimme kiertotalouden merkitystä Pohjolan Voimassa 

Vuoden 2018 aikana teimme selvitystyötä kiertotalouden merkityksestä Pohjolan Voimassa. Pohdimme asiaa yhdessä kaikkien energiantuotantomuotojemme ja tuotantoyhtiöidemme kanssa. Teemme paljon jo nyt kiertotalouteen kuuluvia asioista, joista emme kuitenkaan kerro riittävästi.

Ideoinnissa tuli esille energiatehokkuuteenkin liittyen ylijäämälämpöjen parempi hyödyntäminen, erilaisten sivutuotteiden hyödyntämisen parantaminen edelleen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja vesijakeiden kierrätys. Keskitymme jatkossa yhdessä näiden ideoiden ja kiertotalouden kehittämiseen.  

Päivitimme vastuullisuusohjelmamme tunnistettujen merkittävien asioiden kohdalla resurssitehokkuuden kiertotaloudeksi. 

Henkilöstö- ja ympäristöasioiden hyvä hoito ja parantaminen ovat osa vastuullisuuttamme 

Ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden sekä työterveyden ja -turvallisuuden hyvien käytäntöjen mukainen toiminta ja sen jatkuva parantaminen ovat osa vastuullisuuttamme.

Suomessa noudatettavaan lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin sisältyvät vastaavat periaatteet kuin kansainvälisesti tunnustettuihin kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää ja ympäristönsuojelua sekä korruption vastustamista koskevaan periaatteeseen (YK:n Global Compact).