Tilinpäätös 2019

Pohjolan Voima -konsernin avainluvut 2019

IFRS 2019 2018* 2017* 2016* 2015*  
Liikevaihto, m€ 422 515 455 512 573  
Liiketulos, m€ 48 -5 10 -4 -3  
Korolliset nettovelat, m€ 738 753 788 881 873  
Osuus liikevaihdosta, % 175 146 173 172 152  
Omavaraisuusaste, % 39 39 40 40 42  
Taseen loppusumma, m€ 2106 2103 2089 2166 2296  
Investoinnit (pl. sijoitukset), m€ 4 5 7 11 18  
Henkilökunta keskimäärin 89 106 119 149 199  

* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen

Voit tutustua hallituksen toimintakertomukseen verkkovuosikertomuksestamme. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat luettavissa myös pdf-muodossa. Verkkovuosikertomuksen materiaalipankissa voit ladata koko vuosikertomuksen tai koota haluamasi sivut pdf-dokumentiksi.

Toimintakertomus

Tilinpäätös 2019

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin rahavirtalaskelma

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilintarkastuskertomus