Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Sisältö

Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Emoyhtiön liitetiedot


Tuloslaskelman liitetiedot

2. Liikevaihto
3. Liiketoiminnan muut tuotot
4. Materiaalit ja palvelut
5. Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
6. Poistot ja arvonalentumiset
7. Liiketoiminnan muut kulut
8. Rahoitustuotot ja -kulut
9. Tuloverot

Taseen liitetiedot

10. Aineettomat hyödykkeet
11. Aineelliset hyödykkeet
12. Sijoitukset
13. Pitkäaikaiset saamiset
14. Lyhytaikaiset saamiset
15. Oma pääoma
16. Pitkäaikainen vieras pääoma
17. Lyhytaikainen vieras pääoma
18. Vakuudet ja vastuusitoumukset
19. Johdannaissopimukset