Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Pohjolan Voiman tuloslaskelma osoittaa tappiota 6 687 528,00 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

 

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2020


 

Tapio Korpeinen
puheenjohtaja

 

Seppo Parvi
varapuheenjohtaja

 

Esa Kaikkonen
 
 
 

Jukka Hakkila

 

Anders Renvall

 

Tomi Sederholm

 

Rami Vuola

 

Mikko Rintamäki

 

Mikael Surakka

Ilkka Tykkyläinen
toimitusjohtaja

   

 

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jouko Malinen, KHT