Missio, visio ja arvot

 
 

Missio

Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita energiapalveluita.

Visio

Pohjolan Voima on kilpailukykyisin suuren mittakaavan energiantuottaja asiakkailleen.

Arvot

Taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

 

Arvolauseemme

Taitavasti Rohkeasti Yhdessä
Teemme asiat helpoksi.   Uskallamme toimia ennakkoluulottomasti. Arvostamme toisiamme.
Ratkaisemme haasteet. Luotamme itseemme. Kehitymme yhdessä.
Yhdistämme osaamiset. Opimme virheistä.  Iloitsemme onnistumisista.