Missio, visio ja arvot

 
 

Missio

Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita energiapalveluita.

Visio

Pohjolan Voima on kilpailukykyisin suuren mittakaavan energiantuottaja asiakkailleen.

Arvot

Taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

Arvolauseemme

Taitavasti Rohkeasti Yhdessä
Työskentelemme aina turvallisesti. Uskallamme toimia ennakkoluulottomasti. Arvostamme toisiamme.
Teemme asiat helpoksi. Luotamme itseemme. Kehitymme yhdessä.
Ratkaisemme haasteet. Opimme virheistä. Iloitsemme onnistumisista.
Yhdistämme osaamiset.