Pohjolan Voiman rooli suomalaisessa energiantuotannossa

 
 

Noin viidennes Suomen sähköntuotannosta

Pohjolan Voima on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Yhtiö vastaa noin viidesosasta Suomen sähköntuotannosta. Tuotamme sähköä ja lämpöä vesivoimalla,lämpövoimalla sekä ydinvoimalla   ympäri Suomea sijaitsevissa voimalaitoksissa. 

Suunnittelemme, rakennamme, omistamme, käytämme ja pidämme kunnossa voimalaitoksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme ovat omistajamme, kansainväliset vientiteollisuusyritykset, energiayhtiöt sekä kaupungit ja kaupunkien energiayhtiöt.

Pohjolan Voima tuo yhtälöön vuosikymmenten aikana kertyneen osaamisensa. Kumppanuuksien avulla mahdollistuvat myös suurtuotannon edut: pienetkin energiayhtiöt voivat päästä mukaan erilaisiin suuriin hankkeisiin.

Voimavarojen yhdistäjä

Pohjolan Voima on vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita energiapalveluita. Niissä yhdistyvät osakkaittemme, omat ja verkostomme vahvat voimavarat sekä erinomainen osaaminen.

Energiapalvelumme muodostuvat voimalaitosten omistuksen ja energiantoimituksen kokonaisuudesta.Huolehdimme voimalaitoksista vastuullisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Pohjolan Voiman tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. 

Voittoa tavoittelematonta toimintaa

Pohjolan Voima on voittoa tavoittelematon yritys. Se toimii omakustannushintaisella ns. mankalaperiaatteella. Omistajat vastaavat tuotannosta aiheutuneista kustannuksista. Panoksiaan vastaan ne saavat omistusosuuttaan vastaavan määrän lämpöä ja sähköä omiin tarkoituksiinsa.

Mankala-periaatteesta johtuen tavanomaiset talouden tunnusluvut eivät kerro Pohjolan Voiman taloudesta.

Yli 90 % hiilidioksidineutraalia tuotantoa

Pohjolan Voima on investoinut 2000-luvulla lähes neljä miljardia euroa uusiutuvaan hiilidioksidineutraaliin tuotantoon, josta reilut 1,6 miljardia uusiutuvaan energiaan.

Hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus nousi yli 90 %:iin 2017.

Huomattava osa Suomen sähköntuotannon kapasiteetista

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2653 megawattia (MW) vuoden 2017 lopussa. Sen osuus oli noin 16 prosenttia Suomen sähkön tuotantokapasiteetista.

Vuonna 2017 Pohjolan Voima tuotti sähköä 10,9 terawattituntia (TWh). Suomessa tuotettiin sähköä yhteensä 65,0 TWh ja kulutettiin 85,5 TWh.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto on hyvinkin vähäpäästöistä: yli 90 % tuotetaan päästöttömästi. Hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus nousi vuonna 2017 yli 90 %:iin. Koko Suomen sähköntuotannosta päästötöntä on 75 %.

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto 2017, 10,9 TWh

 

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2017

 

Ydinvoimaa Olkiluodosta

Ydinvoima vastaa jo lähes kolmanneksesta Pohjolan Voiman sähköntuotannosta. Ydinvoimaa tuottaa Pohjolan Voiman yhteisyritys Teollisuuden Voima Olkiluodon voimalaitoksella kahdella yksiköllä.

Suomen sähkönhankinnasta ilmastotavoitteita tukeva päästötön ydinvoima on noin 25 prosenttia.

Vesivoimaa etenkin Iijoelta

Pohjolan Voimalla on 8 omaa ja 4 osittain omistettua vesivoimalaa Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Pohjolan Voimalla on käytössää vesivoimakapasiteettia yhteensä 449 megawattia.

Vesivoimalla yhtiö tuottaa keskimäärin noin 1,7 TWh sähköä vuodessa.

Energiatehokasta yhteistuotantoa

Pohjolan Voimalla on sekä yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa että lauhdevoimaa. Sähköä lämpövoimalla tuotettiin vuonna 2017 yhteensä 1,5 TWh. Lämpövoiman tuotantokapasiteetti oli 1198 MW.

Lämmön ja sähköntuotannon polttoaineita Pohjolan Voima käytti vuonna 2017 yhteensä noin 6,5 TWh. Yli puolet polttoaineista on puuperäisiä. Puuperäisten polttoaineiden poltto kasvaa jatkuvasti.

Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto on energiatehokasta, sillä siinä sekä prosessista saatava sähkö että lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään. Prosessihöyry tai -lämpö ohjataan joko teollisuusyrityksen tai kaukolämpöä käyttävän taajaman käyttöön.

Voimalaitosta ajetaan lämmön tarpeen mukaan eikä tuotanto voi juurikaan joustaa esimerkiksi sähkön kysynnän mukaisesti. Kaukolämpöä ja prosessihöyryä Pohjolan Voima tuotti vuonna 2017 noin 3,4 TWh.

Yhdistetyssä tuotannossa polttoaineena hyödynnetään usein teollisuusprosessin sivuvirtoja, kuten puunkuoria tai purua.

Lauhdetuotanto kannattavuusongelmissa

Pohjolan Voiman erillistuotannon voimalaitokset ovat suuria, pääsääntöisesti kivihiiltä polttavia laitoksia. Laitokset ovat toimineet viime vuosina lähinnä kulutushuippujen aikana ja tukeneet siten sähköjärjestelmää uusiutuvan tuotannon ja tuonnin vaihdellessa.

Lauhdelaitosten vähäinen käyttötarve on johtanut Mussalon voimalaitoksen sulkemiseen ja sen purkamiseen. Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon voimalaitosten tuotannollinen toiminta on lopetettu. Lauhdelaitokset eivät ole nykyisellään kannattavia.