Pohjolan Voiman rooli suomalaisessa energiantuotannossa

 
 

Noin viidennes Suomen sähköntuotannosta

Pohjolan Voima on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Yhtiö vastaa noin viidesosasta Suomen sähköntuotannosta. Tuotamme sähköä ja lämpöä vesivoimalla,lämpövoimalla sekä ydinvoimalla   ympäri Suomea sijaitsevissa voimalaitoksissa. 

Suunnittelemme, rakennamme, omistamme, käytämme ja pidämme kunnossa voimalaitoksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme ovat omistajamme, kansainväliset vientiteollisuusyritykset, energiayhtiöt sekä kaupungit ja kaupunkien energiayhtiöt.

Pohjolan Voima tuo yhtälöön vuosikymmenten aikana kertyneen osaamisensa. Kumppanuuksien avulla mahdollistuvat myös suurtuotannon edut: pienetkin energiayhtiöt voivat päästä mukaan erilaisiin suuriin hankkeisiin.

Voimavarojen yhdistäjä

Pohjolan Voima on vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita energiapalveluita. Niissä yhdistyvät osakkaittemme, omat ja verkostomme vahvat voimavarat sekä erinomainen osaaminen.

Energiapalvelumme muodostuvat voimalaitosten omistuksen ja energiantoimituksen kokonaisuudesta.Huolehdimme voimalaitoksista vastuullisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Pohjolan Voiman tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. 

Voittoa tavoittelematonta toimintaa

Pohjolan Voima on voittoa tavoittelematon yritys. Se toimii omakustannushintaisella ns. mankalaperiaatteella. Omistajat vastaavat tuotannosta aiheutuneista kustannuksista. Panoksiaan vastaan ne saavat omistusosuuttaan vastaavan määrän lämpöä ja sähköä omiin tarkoituksiinsa.

Mankala-periaatteesta johtuen tavanomaiset talouden tunnusluvut eivät kerro Pohjolan Voiman taloudesta.

Lähes 90 % hiilidioksidineutraalia tuotantoa

Pohjolan Voima on investoinut 2000-luvulla lähes neljä miljardia euroa uusiutuvaan hiilidioksidineutraaliin tuotantoon, josta reilut 1,6 miljardia uusiutuvaan energiaan.

Tavoitteenamme on 95-prosenttisesti hiilidioksidineutraali sähkön tuotanto vuoteen 2020 mennessä.

Huomattava osa Suomen sähköntuotannon kapasiteetista

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2704 megawattia (MW) vuoden 2018 lopussa. Sen osuus oli noin 16 prosenttia Suomen sähkön tuotantokapasiteetista.

Vuonna 2018 Pohjolan Voiman sähkön tuotanto oli 12,0 terawattituntia (TWh). Suomessa tuotettiin sähköä yhteensä 67,5 TWh ja kulutettiin 87,4 TWh.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto on hyvinkin vähäpäästöistä: lähes 90 % tuotetaan päästöttömästi. Hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus laski vuonna 2018 87 %:iin. Koko Suomen sähköntuotannosta päästötöntä on 75 %.

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto 2018, 12,0 TWh

 

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2018

 

Ydinvoimaa Olkiluodosta

Ydinvoima vastaa jo lähes kolmanneksesta Pohjolan Voiman sähköntuotannosta. Ydinvoimaa tuottaa Pohjolan Voiman yhteisyritys Teollisuuden Voima Olkiluodon voimalaitoksella kahdella yksiköllä.

Suomen sähkönhankinnasta ilmastotavoitteita tukeva päästötön ydinvoima on noin 25 prosenttia.

Uusiutuvaa ja kotimaista vesivoimaa 

Pohjolan Voimalla on 8 omaa ja 4 osittain omistettua vesivoimalaa Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Pohjolan Voimalla on käytössää vesivoimakapasiteettia yhteensä 449 megawattia.

Vesivoimalla yhtiö tuottaa keskimäärin noin 1,7 TWh sähköä vuodessa.

Vesivoimalla on keskeinen rooli säätövoimana eli sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavana tuotantona. Vesivoima mahdollistaa siirtymisen kohti päästötöntä sähköjärjestelmää, sillä vesivoima mahdollistaa sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman lisäämisen.

Energiatehokasta yhteistuotantoa

Pohjolan Voiman lämpövoiman tuotantokapasiteetti oli 1472 megawattia vuonna 2018. Sähköä lämpövoimalla tuotettiin vuonna 2018 yhteensä 2,1 TWh.

Lämmön ja sähköntuotannon polttoaineita Pohjolan Voima käytti vuonna 2018 yhteensä noin 9,7 TWh. Lähes puolet polttoaineista on puuperäisiä.

Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto on energiatehokasta, sillä siinä sekä prosessista saatava lämpö että sähkö otetaan talteen ja hyödynnetään. Prosessihöyry tai -lämpö ohjataan joko teollisuusyrityksen tai kaukolämpöä käyttävän taajaman käyttöön.

Yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon voimalaitosta ajetaan lämmön tarpeen mukaan. Kaukolämpöä ja prosessihöyryä Pohjolan Voima tuotti vuonna 2018 noin 4,4 TWh.

Yhteistuotantolaitosten sähkön tuotantolla on merkittävä rooli etenkin talvikaudella.

Yhdistetyssä tuotannossa polttoaineena hyödynnetään usein teollisuusprosessin sivuvirtoja, kuten puunkuoria tai purua.

Sähkön erillistuotannosta lauhdevoimalaitoksissa luovuttu

Pohjolan Voiman erillistuotannon voimalaitokset ovat olleet suuria, pääsääntöisesti kivihiiltä polttavia laitoksia. Laitokset toimivat viimeksi lähinnä kulutushuippujen aikana.

Lauhdelaitosten kannattamattomuus johti Mussalon voimalaitoksen sulkemiseen ja sen purkamiseen. Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon voimalaitosten tuotannollinen toiminta lopetettiin vuonna 2015 ja ne on päätetty purkaa vuoden 2020 loppuun mennessä.