Sähkön energialähdejakauma

 
 

Pohjolan Voiman sähkön energialähdejakauma vuonna 2017

Pohjolan Voiman sähköntuotanto vuonna 2017 oli yhteensä 10 912 GWh.
Lisäksi sähköä hankittiin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta 246 GWh.

Vuonna 2017 hankkimamme sähkön, yhteensä 11 158 GWh, tuottamiseen käytettiin:

  • 81,8 % ydinvoimaa
  • 14,0 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta sekä
  • 4,2 % uusiutuvia energialähteitä.

Pohjolan Voiman sähkön energialähdejakauma 2017

Pohjolan Voiman sähkön hankinnan energialähdejakauma vuonna 2017

Vuonna 2017 Pohjolan Voiman sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneen hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 89 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 2,1mg/kWh.

Sähkön energialähdejakauma on laskettu Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Ydinvoimatuotantoa sekä hiililauhdetuotantoa lukuun ottamatta muu sähkönhankinta on ilmoitettu Energiaviraston julkaiseman vuoden 2017 jäännösjakauman mukaan.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen kerrointa 2,5 mg/kWh.