Sähkön energialähdejakauma

 
 

Pohjolan Voiman sähkön energialähdejakauma vuonna 2018

Pohjolan Voiman sähköntuotanto vuonna 2018 oli yhteensä 11 550* GWh.
Lisäksi sähköä hankittiin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta 266 GWh.

Vuonna 2018 hankkimamme sähkön, yhteensä 11 815 GWh, tuottamiseen käytettiin:

  • 80,9 % ydinvoimaa
  • 16,6 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta sekä
  • 2,5 % uusiutuvia energialähteitä.

Pohjolan Voiman sähkön energialähdejakauma 2018

Pohjolan Voiman sähkön hankinnan energialähdejakauma vuonna 2018

Vuonna 2018 Pohjolan Voiman sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneen hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 111,3 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 2,1 mg/kWh.

Sähkön energialähdejakauma on laskettu Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Ydinvoimatuotantoa sekä hiililauhdetuotantoa lukuun ottamatta muu sähkönhankinta on ilmoitettu Energiaviraston julkaiseman vuoden 2018 jäännösjakauman mukaan.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen kerrointa 2,5 mg/kWh.

*Pohjolan Voiman sähkön tuotantomäärät esitetään Pohjolan Voiman omistusosuuksien mukaisesti, minkä vuoksi ne poikkeavat tilinpäätöksen konserniluvuista.