Porin Prosessivoima Oy

Street Address

Titaanitie
FI-28840 Pori

Tel.

Phone
+358 (0)10 478 6500

Invoicing

Porin Prosessivoima Oy
E-invoicing address:
00371510432013
Operator: Ropo Capital Oy
Operator ID: 003714377140
Invoicing address for printed invoices:
Porin Prosessivoima Oy
P.O.Box 8015
02066 DOCUSCAN
Porin Prosessivoima Oy’s business ID 1997190-7

E-mails

firstname.lastname@porienergia.fi

Eero Niemitalo

Managing Director

E-mail firstname.lastname@porienergia.fi

Tel. +358 44 701 2105

Mobile +358 44 701 2105

Janne Valkama

E-mail janne.valkama@porienergia.fi

Tel. +358 44 701 2217

Mobile +358 44 701 2217