Keskeiset tunnusluvut

 
 

Pohjolan Voima -konsernin keskeiset tunnusluvut

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaisella ns. mankalatoimintaperiaatteella.

Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan.

Toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut 2018