Vesivoima

Vesivoima kytkeytyy ilmastotavoitteisiin

Vesivoimalla tuotetaan yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä. Uusiutuva vesivoima tukee muun uusiutuvan energiantuotannon kasvua, sillä se tasapainottaa joustavuudellaan vaihtelevaa sähköntuotantoa. Näin vesivoima auttaa Suomea pääsemään ilmastotavoitteisiinsa.

Vesivoima on uusiutuvaa ja kotimaista sähköntuotantoa

Vesivoimalla tuotetaan noin 20 % Suomen sähköntuotannosta, yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä. Vesivoima on uusiutuva, kotimainen, hajautettu, hiilidioksidineutraali ja erityisen joustava sähköntuotantomuoto.
Pohjolan Voiman vesivoimalaitokset tuottavat keskimäärin 1,7 terawattituntia sähköä vuodessa.

Vesivoima varmistaa sähköjärjestelmän toimivuutta

Suomi tarvitsee vesivoimaa. Säädettävyydeltään ylivoimainen vesivoima tasapainottaa sähkönkulutusta ja -tuotantoa ja varmistaa sähköjärjestelmän toimintaa. Vesivoima vastaa keskimäärin jopa yli 70 % vuorokautisesta sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamisesta eli säätövoimasta. Muuttuva sähkön tuotantorakenne lisää tasapainottavan säätövoiman tarvetta.

Kehitämme säännöstelyä yhteistyössä

Säännöstelyn ansiosta sähköä voidaan vesivoimalaitoksilla tuottaa, kun kulutus on suurinta. Säännöstelyn avulla voidaan myös hillitä tulvia alajuoksulla. Säännöstelyssä otetaan huomioon sää, vesien virkistyskäyttö ja ympäristö. Kehitämme säännöstelyä yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten asukkaiden kanssa.

Vesivoimalaitoksemme

Meillä on yhteensä kahdeksan omaa ja neljä osaomisteista vesivoimalaitosta. Ne sijaitsevat Ii-, Kemi-, Kokemäen- ja Tengeliönjoella.

Yhteistyötä vesiympäristön hoidossa

Teemme laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä vaelluskalojen luonnonkierron palauttamiseksi ja vesiympäristön kehittämiseksi. Iijoella yhteistyössä ollaan jo hyvässä vauhdissa. Osallistumme myös Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueen yhteistyöhankkeisiin.

Kalastonhoito

Iijoen alkuperäinen lohikanta on säilytetty istutuksin. Vastaamme vuosittain yhteensä noin 4 miljoonan kalanpoikasen istutuksista Iijoella ja osin Kemijoella. Kalastonhoitoon kuuluu tarkkailu ja raportointi.

Ole tarkkaavainen liikkuessasi joenuomassa tai veden äärellä. Asenna laiturit siten, että ne pysyvät kiinni. Suojaa myös muu omaisuutesi rannan tuntumassa tulvajuoksutusten ja muiden äkillisten vedenpinnan nousujen varalta.