Sähkö tulee töpselistä -podcast

Sähkö tulee töpselistä-podcast pureutuu ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja energia-asioiden teemoihin.
Kaikki Sähkö tulee töpselistä jaksot

Olemme yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä – osuutemme maan sähköntuotannosta on yli 20 prosenttia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, suomalaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia.

Kotimaista sähköä ja lämpöä

Meillä on 18 voimalaitosta, joissa tuotamme yli 20 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä sekä prosessihöyryä teollisuudelle ja kaukolämpöä yhdyskunnille. Vesi-, metsä- ja ydinenergian ansiosta tuottamamme sähkö on lähellä hiilidioksidineutraalisuuutta. Lämmöntuotannossa etenemme määrätietoisesti sitä kohti.

Vastuullista energiantuotantoa

Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Tekemämme investoinnit ja polttoainevalinnat ovat olleet ratkaisevia päästöjemme vähentämisessä. Teemme pitkäjänteistä työtä vesivoiman ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Tietoa meistä

Olemme 80-vuotias suomalainen yritys. Olemme tehneet rohkeita päätöksiä ja katsoneet tulevaisuuteen koko olemassaolomme ajan. Olemme toimialamme vastuullinen toimija, jonka ammatilliseen näkemykseen ja osaamiseen luotetaan. Pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta, kehitämme yhdessä toimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Teemme merkityksellistä työtä ja olemme siitä ylpeitä.

Vesivoimatietoa kootusti

Vesivoimalla tuotetaan yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä. Se on erittäin joustava sähköntuotantomuoto ja tasapainottaa siksi vaihtelevaa tuuli- ja aurinkovoimaa. Etsitkö vesivoimaan, sen tuotantoon, vesiluontoon ja kaloihin, säännöstelyyn tai Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksiin liittyviä tietoja? Löydät ne kootusti täältä.

Sijoittajille

Olemme listaamaton julkinen osakeyhtiö. Asiakkaitamme ovat osakkaamme, laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä, joille tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan. Löydät Sijoittajille-osiosta pörssitiedotteemme, keskeiset tunnuslukumme, talousjulkaisumme, hallinnointitietoja sekä tietoja rahoituksesta. Meillä on Nasdaq Helsingin pörssilistalla listattu joukkovelkakirjalaina.

Polttoaineet ja ilmastotavoitteet

Tavoitteenamme on rajata fossiilisten polttoaineiden, mukaan lukien turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä ja tuottaa sähköstämme 99 % ja lämmöstämme 85 % hiilineutraalisti.

X@PohjolanVoima

  Sähkö tulee töpselistä -podcast

  Pohjolan voiman tuottama Sähkö tulee töpselistä -podcast pureutuu ilmastonmuutoskeskusteluun suoraan, selkeästi ja eri näkökulmista.

  Ääneen pääsee sekä lukuisia energia-alan ja ympäristöasioiden asiantuntijoita että tunnettuja mediapersoonia. Sarjan juontavat Harri Moisio sekä Pohjolan voiman yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Riitta Larnimaa.

  Pohjolan Voiman uutiskirje 4/2024

  Vesivoima tuo varmuutta jatkossakin, investointeja lämpövoimalaitoksilla Raumalla ja Porissa, vastuullisuus arvoketjuissa

  Pohjolan Voiman sidosryhmäuutiskirjeessä 4/2024 on esillä vesivoiman rooli säätövoimana ja siihen liittyvä kehitystyö, investoinnit lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitoksillamme sekä ajankohtaiset kuulumiset vastuullisuustyöstämme.

  Pohjolan Voiman vuosikertomus 2023

  Vuosikertomus sisältää katsauksen yhtiön toimintaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

  Virtaviesti 1/2024

  Virtaviestissä asiaa mm. lisää säätövoimaa ultrakondensaattorilla ja pumppuvoimasta

  Lehdessä kerromme ultrakondensaattoreilla toteutettavasta lyhyen ajan energiavarastosta Iijoen Kierikkiin sekä pumppuvoimalaitoksesta, jota selvitämme Kemijärven Askanaavalle.

  Vastuullisuus osana ammattitaitoa

  Vastuullisuus organisaation kaikessa toiminnassa tarkoittaa myös koko henkilöstön kattavaa vastuullisuusosaamista. Kerromme juttusarjassa, mitä vastuullisuusosaaminen merkitsee eri asiantuntijoiden näkökulmista

  Olemme Suomen innostavin työpaikka

  Innostutaan, vaikutetaan ja menestytään yhdessä!

  Olemme jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2023, jo viidettä kertaa peräkkäin. Tunnustus myönnetään Eezy Spiritinhenkilöstötutkimuksessa parhaat tulokset saavuttaneille organisaatioille.

  Pumppuvoimalaitoshankkeemme Kemijärven alueelle

  Selvitämme sähkön varastointiin tarkoitetun pumppuvoimalaitoksen mahdollisuutta Kemijärvelle