Kuuntele Pohjolan Voiman podcast!

Sähkö tulee töpselistä -podcast

Olemme yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa asiakkaidemme, suomalaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin. Sähköntuotannostamme jo 96 % on hiilineutraalia. Suunta jatkuu.

Kotimaista sähköä ja lämpöä

Meillä on 19 voimalaitosta, joissa tuotamme noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä sekä prosessihöyryä teollisuudelle ja kaukolämpöä yhdyskunnille. Vesi-, metsä- ja ydinenergian ansiosta tuottamamme sähkö on lähellä hiilidioksidineutraalisuuutta. Lämmöntuotannossa etenemme määrätietoisesti sitä kohti.

Vastuullista energiantuotantoa

Etenemme markkinaehtoisesti kohti hiilineutraalisuutta. Sähkön osalta olemme pitkällä, mutta se ei meille vielä riitä. Tekemämme investoinnit ja polttoainevalinnat ovat ollet rakaisevia päästöjemme vähentämisessä. Teemme pitkäjänteistä työtä vesivoiman ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Tietoa meistä

Olemme pian 80-vuotias suomalainen yritys. Olemme tehneet rohkeita päätöksiä ja katsoneet tulevaisuuteen koko olemassaolomme ajan. Olemme toimialamme vastuullinen toimija, jonka ammatilliseen näkemykseen ja osaamiseen luotetaan. Pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta, kehitämme yhdessä toimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Teemme merkityksellistä työtä ja olemme siitä ylpeitä.

Vesivoimatietoa kootusti

Vesivoimalla tuotetaan yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä. Se on erittäin joustava sähköntuotantomuoto ja tasapainottaa siksi vaihtelevaa tuuli- ja aurinkovoimaa. Etsitkö vesivoimaan, sen tuotantoon, vesiluontoon ja kaloihin, säännöstelyyn tai Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksiin liittyviä tietoja? Löydät ne kootusti täältä.

Sijoittajille

Olemme listaamaton julkinen osakeyhtiö. Asiakkaitamme ovat osakkaamme, laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä, joille tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan. Löydät Sijoittajille-osiosta pörssitiedotteemme, keskeiset tunnuslukumme, talousjulkaisumme, hallinnointitietoja sekä tietoja rahoituksesta. Meillä on Nasdaq Helsingin pörssilistalla listattuja joukkovelkakirjalainoja.

Polttoaineet ja ilmastotavoitteet

Tavoitteenamme on rajata fossiilisten polttoaineiden, mukaan lukien turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä ja tuottaa sähköstämme 99 % ja lämmöstämme 85 % hiilineutraalisti.

Twitter @PohjolanVoima

  Sähkö tulee töpselistä -podcast

  Pohjolan voiman tuottama Sähkö tulee töpselistä -podcast pureutuu ilmastonmuutoskeskusteluun suoraan, selkeästi ja eri näkökulmista.

  Ääneen pääsee sekä lukuisia energia-alan ja ympäristöasioiden asiantuntijoita että tunnettuja mediapersoonia. Sarjan juontavat Harri Moisio sekä Pohjolan voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa.

  Pohjolan Voiman uutiskirje 3/2022

  Teemana vastuullisuus

  Tytäryhtiömme Porin Prosessivoima suunnittelee vihreän vedyn tuotantolaitosta Poriin. Podcasteissamme esillä mm. arki vuonna 2040, miten vesivoima ja vaelluskalat voivat elää rinnakkain, tietoja luonnon monimuotoisuushankkeestamme, veden laadun parantamisesta Iijoen valuma-alueella ja rantojen kunnon kohentamisesta.

  Pohjolan Voiman vuosikertomus 2021

  Pohjolan Voiman vuosikertomus 2021

  Vuonna 2021 Pohjolan Voiman sähköntuotanto oli 11,7 terawattituntia (TWh). Osuutemme kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä oli 17 %. Lämmöntuotantomme oli 3,5 TWh.

  Vuosikertomus sisältää katsauksen yhtiön toimintaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti.

  Virtaviesti 1/2022

  Virtaviestissä asiaa veden laadusta, rantakunnostuksista ja säännöstelystä

  Lehdessä kerromme Iijoen veden laadun parantamiseksi tehtävästä yhteistyöstä, rantojen suunnitelmallisesta kunnostamisesta ja Yrityskuvatutkimuksen tuloksista. Tutustu myös, miten säätövoimaa kuvataan animaatiossa yksinkertaisesti. PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli kirjoittaa lehden pääkirjoituksessa, etteivät globaalit kriisit ole aiheuttaneet vesivoimassa ongelmia, vaan muutokset ovat vahvistaneet vesivoiman merkitystä ja sen hyötyjä myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

  Pohjolan Voima keskustelee -sarja

  Keskustelusarja energiasta, ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta

  Pohjolan Voima keskustelee on keskustelusarjamme, jossa puhutaan energiasta, ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta. Keskustelua käydään webinaareissa ja podcasteissa.

  Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

  Innostutaan, vaikutetaan ja menestytään yhdessä!

  Olemme jo kolmatta kertaa yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Tunnustus myönnetään Eezy Spiritin henkilöstötutkimuksessa parhaat tulokset saavuttaneille organisaatioille.