Kalojen istutukset

Vastaamme Iijoella joki- ja merialueen sekä kahden järvialueen istutuksista. Meille kuuluvat myös 17 % Kemijoella pääuoman ja merialueen kalanhoitovelvoitteista sekä yksi järvialue.

Ii- ja Kemijoella istutusvelvoitteet ovat Suomen suurimmat. Kalanistutusvelvoitteiden yhteismäärä on noin 4 miljoonaa yksilöä vuodessa. Iijoen latvoilla, Irnin ja Koston säännöstelyjärvien alueella maksetaan lisäksi vuotuisia kalatalousmaksuja. Tarkkailu tuottaa tietoa istutusten vaikutuksista.

Istutuksilla säilytetään kalakantaa

Vesivoimalaitosrakentamisen vuoksi Pohjolan Voimalle on määrätty kalanistutusvelvoitteet ja niitä on toteutettu 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Jokialueiden lohikannasta Pohjolan Voima maksoi rahallisen kertakorvauksen.

Pohjolan Voiman kalanistutusvelvoitteet Iijoella ja Kemijoen järvialueilla
Pohjolan Voiman kalanistutusvelvoitteet Iijoen ja Kemijoen meri- ja jokialueilla

Omistamme Iijokisuussa sijaitsevan Raasakan kalanviljelylaitoksen.
Kalanviljelystä ja -istutuksista vastaa Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n yhteisesti omistama Voimalohi Oy.

Uusimpien mm. kalojen rasvaeväleikkauksista saatujen seurantatietojen mukaan istutetut kalat selviävät luonnossa paremmin kuin aiemmin on luultu.

Katso myös:

Kalastonhoidon raportit