Kiertotalous: sivutuotteet hyötykäyttöön, kierrätyspolttoainetta kattilaan

Kiertotalous tarkoittaa meillä Pohjolan Voimassa esimerkiksi sivutuotteiden hyödyntämistä, kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja materiaalin hyötykäyttöä.

Kolme Pohjolan Voiman voimalaitosta käyttää kierrätyspolttoainetta yhtenä polttoaineenaan. Se korvaa osaa muusta voimalan polttoaineesta. Kierrätyspolttoainetta hyödyntävät Porin Prosessivoima, Rauman Biovoima ja Alholmens Kraft Pietarsaaressa.

Kierrätyspolttoaine tarkoittaa kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä energiajätteestä polttokelpoiseksi käsiteltyä ainesta. Käytännössä se on esimerkiksi sellaista paperia, pahvia, muovia ja rakennusten purkupuuta, jota ei voida hyödyntää uudelleen materiaalina. Kierrätyspolttoaine ei sisällä biojätettä.

Kiertotalouden kannalta on järkevää, että jätettä voidaan hyödyntää vielä energialähteenä silloin, kun sitä ei voida hyödyntää muuten. Kierrätyspolttoaineen käyttö myös vähentää voimalaitosten kokonaispäästöjä entisestään.

Tuhka ja kipsi hyötykäyttöön

Voimalaitosten savukaasujen puhdistuksesta syntyy sivutuotteina tuhkaa ja kipsiä. Ne eivät mene hukkaan, vaan niitä käytetään mm. maarakentamisessa ja metsän lannoitteena. Sivutuotteita pystytään hyödyntämään tehokkaasti.

Tuhkaa voidaan käyttää maanrakentamisessa mm. teiden ja parkkipaikkojen suodatinkerroksena ja meluvalleissa. Teollisuus voi käyttää tuhkaa mm. raaka-aineena sementin, asfaltin ja betonin valmistuksessa, mikä säästää luonnonvaroja.

Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan Voiman voimalaitoksessa syntyvä lentotuhka on saanyt ELY-keskukselta sivutuotestatuksen syvästabilointiin maarakentamisessa sekä metsälannoitekäyttöön. Tämä sujuvoittaa hyötykäyttöä. Tuhka saadaan näin tehokkaammin käyttöön ja mm. korvaamaan maan lujittamisesa käytettävää sementtiä aluerakentamisessa.

Lue tarkemmin Kaukaan Voiman lentotuhkalle sivutuotestatus – hyötykäyttö rakentamisessa ja lannoittamisessa helpottuu

Lue lisää Rauman Biovoiman voimalaitoksen tuhkalla korvataan maarakentamisessa tarvittavaa sementtiä kiertotaloushankkeessa

Lue lisää tuhkan käytöstä ja sen hyötykäytön edistämisestä osana vastuullista kiertotaloutta

Pohjolan Voima -konserniin kuuluva Rauman Biovoima tavoittelee täysin jätteetöntä energiantuotantoa.

Pohjolan Voima -konsernissa Rauman Biovoima Oy on sivutuotteiden hyödyntämisessä edelläkävijä. Se tavoittelee täysin jätteetöntä energiantuotantoa.

Pohjolan Voiman sivutuotteiden määrä ja hyötykäyttöprosentti vuosina 2018 – 2022.

Purkumateriaali kierrätetään tehokkaasti

Purettavien öljy- ja hiilivoimaloiden rakenteet ja laitteet kierrätetään edelleen.

Porin Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin voimalaitoksen toiminta päättyi 2015. Porin Tahkoluodon voimalaitoksen purkaminen saatiin valmiiksi vuonna 2020 ja Kristiinankaupungin voimalaitoksen purkutyöt saatettiin loppuun vuonna 2021. Jo aiemmin, 2015, purettiin Mussalon voimalaitos Kotkassa.

Kiertotalouden periaatteet ohjaavat laitosten purkua. Kaikki hyödynnettävissä oleva materiaali on ohjattu käytettäväksi uudelleen joko sellaisenaan tai kierrätysmateriaalina. Lähes kaikki materiaali onkin palannut käyttöön tavalla tai toisella.