Vastuullisuusohjelma

Vastuullinen toimintatapa on osa strategista ajatteluamme. Päivitämme vastuullisuusohjelmaamme joka vuosi.

Vastuullisuus tarkoittaa Pohjolan Voimassa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullista hallintaa.

Valtaosassa tuotantoyhtiöistämme on käytössä sertifioidut, ISO 140001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät. Pohjolan Voiman yhteisyrityksen TVO:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on lisäksi EMAS-rekisteröity.

Olemme viime vuosina kehittäneet vastuullisuustyötämme mm. turvallisuusjohtamisessa, arvoketjujen vastuullisessa toiminnassa sekä kiertotaloudessa.

Päivitämme vastuullisuusohjelmaamme vuoden 2020 lopulla normaalivuotta perusteellisemmin.

Päivitämme loppuvuoden 2020 aikana vastuullisuusohjelmaamme normaalia vuositarkastelua perusteellisemmin. Ohjelman valmistuttua tuomme sen pääasiat esiin tällä sivulla ja linkitämme koko ohjelman tänne.

Vastuullisuustyötämme ohjaavia, merkittäviä asioita ovat mm.

 • Hyvä liiketapa
 • Asiakkaalle tuotettu taloudellinen lisäarvo
 • Kiertotalous
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Ilmastonmuutos
 • Kestävät tuotantomuodot
 • Vastuullisuus arvoketjussa
 • Tuotannon luotettavuus ja elinkaaren hallinta
 • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
 • Läpinäkyvyys
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toimintaamme ohjaavat Pohjolan Voiman hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat (liiketapapolitiikat, code of conduct).