Vastuullisuusohjelma

Vastuullinen toimintatapa on osa strategista ajatteluamme.  Strategiamme tiivistyy lauseeseen: Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Tämä pitää sisällään vastuullisuuden elementit: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristö vastuun.

Vastuullisuutemme pohjana ovat toiminnalle olennaiset näkökohdat ja yhtiön arvot, taitavasti, luotettavasti ja yhdessä. Olennaiset näkökohdat vastuullisuusteemoittain:

Vastuullisuusohjelmamme 2024–2027 vastuullisuusteemat ja olennaiset aiheet

Toiminnassamme edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme valinneet niistä neljä, joihin meillä on suurin vaikutus. YK:n tavoitteissa makean veden ekosysteemit, kuten joet, lasketaan kuuluviksi tavoitteeseen 15, maanpäällinen elämä.

TavoiteTavoitteen yleinen kuvaus
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
Suojella maa-ekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen
Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Mitä teemme

TavoiteMitä teemme
Tuotamme sähköä ja lämpöä asiakkaillemme vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme sitoutuneet hiilidioksidineutraalisuuteen. Matkalla kohti tavoitettamme on välttämätöntä, että tuotantolaitoksemme toimivat luotettavasti ja tehokkaasti. 
Pohjolanvoimalaisille tärkeää on työn  merkityksellisyys sekä työturvallisuus ja hyvinvointi. Merkityksellisyyteen liittyvät hiilidioksidineutraalisuuden lisäksi kilpailukyky ja resurssitehokkuus. 
Toiminnallamme on vaikutusta ympäristöömme. Meille tärkeitä teemoja ovat luonnon monimuotoisuus, metsien kestävä käyttö ja makean veden ekosysteemit, mihin liittyvät myös vaelluskalat. 
Verkostomainen tapamme toimia on kiinteä osa toimintamalliamme. Se on myös osa jokaisen pohjolanvoimalaisen osaamista. Edistämme kestävää kehitystä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Lue lisää vastuullisuustavoitteistamme.

Toimintaamme ohjaavat Pohjolan Voiman hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat (liiketapapolitiikat, code of conduct).

Kultaa Ecovadis-vastuullisuusarvioinnissa

Ecovadis myönsi Pohjolan Voimalle kultamitalin vuodenvaihteessa 2023 – 2024 tekemässään vastuullisuusarviossa. Osallistuimme arviointiin kolmatta kertaa. Olemme parantaneet suoritustamme merkittävästi vuosittain, pronssimitalista hopeamitaliin ja nyt saavuttamaamme kultamitaliin.

Ecovadis on maailman suurin vastuullisuusarvioija, jonka arviointi perustuu neljään aihealueeseen: ympäristö, ihmisoikeus- ja työvoimakäytännöt, eettisyys ja kestävät hankinnat.

Yhteistyötä FIBS-verkostossa

Olemme vastuullisuusverkosto Fibs ry:n jäsen.

Yhteystiedot:

Riitta Larnimaa, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus, riitta.larnimaa@pvo.fi

Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus-, ympäristö ja turvallisuus, katja.permanto@pvo.fi