Vastuullisuusohjelma

Vastuullinen toimintatapa on osa strategista ajatteluamme.  Strategiamme tiivistyy lauseeseen: Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Tämä pitää sisällään vastuullisuuden elementit: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristö vastuun.

Vastuullisuutemme pohjana ovat toiminnalle olennaiset näkökohdat ja yhtiön arvot, taitavasti, luotettavasti ja yhdessä. Olennaiset näkökohdat vastuullisuusteemoittain:

Hiilidioksidineutraali ja kestävä energia

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
 • Energiatehokas ja kiertotaloutta tukeva tuotanto
 • Veden käyttö ja vesistöjen tila

Kilpailukykyinen energia

 • Asiakkaalle tuotettu lisäarvo
 • Tuotannon luotettavuus ja elinkaaren hallinta
 • Tiedolla johtaminen

Turvallinen työ ja työntekijöiden hyvinvointi

 • Ennakoiva turvallisuus
 • Innostava työpaikka huippuosaajille

Vastuullisuus verkostoissa ja sidosryhmäsuhteissa

 • Vastuullisuus arvoketjussa/kumppanuuksissa
 • Läpinäkyvyys tekemisessä
 • Vuorovaikutteisuus sidosryhmien kanssa
 • Vastuullisuus poikkeustilanteissa

Toiminnassamme edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme valinneet niistä neljä, joihin meillä on suurin vaikutus. YK:n tavoitteissa makean veden ekosysteemit, kuten joet, lasketaan kuuluviksi tavoitteeseen 15, maanpäällinen elämä.

TavoiteTavoitteen yleinen kuvaus
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
Suojella maa-ekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen
Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Lue lisää vastuullisuustavoitteistamme.

Toimintaamme ohjaavat Pohjolan Voiman hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat (liiketapapolitiikat, code of conduct).

Hopeaa Ecovadis-vastuullisuusarvioinnissa

Ecovadis myönsi Pohjolan Voimalle hopeamitalin vuonna 2022 tekemässään vastuullisuusarviossa. Osallistuimme arviointiin toista kertaa. Paransimme suoritustamme merkittävästi edellisvuodesta, jolloin saavutimme pronssimitalin.

Ecovadis on maailman suurin vastuullisuusarvioija, jonka arviointi perustuu neljään aihealueeseen: ympäristö, ihmisoikeus- ja työvoimakäytännöt, eettisyys ja kestävät hankinnat.

Yhteistyötä FIBS-verkostossa

Olemme vastuullisuusverkosto Fibs ry:n jäsen.

Yhteystiedot:

Riitta Larnimaa, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus, riitta.larnimaa@pvo.fi

Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus-, ympäristö ja turvallisuus, katja.permanto@pvo.fi