Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Yhtenä Suomen suurimmista energiayhtiöistä meillä on vastuu näyttää tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tuotamme noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. Olemme jo pitkällä: lähes 95 % tuottamastamme sähköstä on hiilidioksidineutraalia.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, jonka hillitsemiseen olemme Pohjolan Voimassa sitoutuneita. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tärkeää myös asiakkaillemme – vientiyrityksille ja energiayhtiöille. Hiilineutraalin energiantuotannon avulla autamme omalta osaltamme asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti ja parantamaan kilpailukykyään.

Energiantuotannon iso kuva

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja puhtaampaa maailmaa edetään määrätietoisesti ja askel kerrallaan. Energiantuotanto on kokonaisuus, jossa on tehtävä oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan. Siirtymävaihetta voidaan helpottaa suunnitelmallisella ja pitkälle katsovalla poliittisella päätöksenteolla, jotta yrityksillä riittää rohkeutta ja uskallusta pitkän aikavälin investointeihin.

Olemme tehneet runsaasti päätöksiä, jotka ovat lisänneet hiilineutraalia tuotantoamme.

Olemme tehneet viime vuosina runsaasti päätöksiä, jotka ovat lisänneet hiilidioksidineutraalia energiantuotantoamme. Hiilineutraaleihin sähköntuotantomuotoihimme kuuluvat ydin- ja vesivoima sekä lämpövoimalaitoksissa puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö. 

Voimme ylpeänä todeta, että tekemämme ratkaisut ovat tuottaneet tulosta: jo lähes 95 % tuottamastamme sähköstä on hiilidioksidineutraalia. Tämä ei meille riitä. Lue lisää toimenpiteistämme vastuullisuusosiossa.

Vuonna 2019 tuottamastamme sähköstä 94 % oli hiilineutraalia.