Tarinamme

Tarinamme alkaa vesivoimasta vuonna 1943. 80 vuoden ajan olemme ennakoineet tulevaa, investoineet ja kehittäneet toimintaamme. Nyt olemme tärkeä lenkki hiilineutraalin Suomen toteuttamisessa.

Pohjolan Voima on muuntautunut koko olemassaolonsa aikana yhteiskunnan ja energiatalouden muutosten mukana, usein etunojassa. Muutos jatkuu.

Olemme ratkaisevaa voimaa Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Olemme tärkeässä roolissa, kun suomalaista yhteiskuntaa siirretään kohti vähähiilisyyttä.

Suurena kotimaisena sähkön- ja lämmöntuottajana olemme vieneet omaa energiantuotantoamme askel askeleelta vähähiilisempään suuntaan 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2010 asetimme tavoitteeksi, että hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus nousee 90 %:iin vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2009 tuo osuus oli 72 %. Vuoden 2020 lopussa olimme 96 %:ssa. Vuoden 2022 lopussa hiilidioksidineutraalin sähköntuotantomme osuus oli 97 %, mutta emme tyydy siihen. Työ jatkuu. Tavoitteenamme on nostaa osuus 99 %:iin sähköntuotannossa ja 85 %:iin lämmöntuotannossa vuoteen 2025 mennessä.

Lähivuosina pureudumme erityisesti voimalaitostemme joustavan käytön lisäämiseen ja säätökyvyn kohottamiseen. Keinoja ovat mm. digitalisaatio ja tiedolla johtaminen. Meillä on käynnissä mittava määrä digitaalisia pilotteja, joiden avulla voimme kehittää ja tehostaa energiantuotantoa entisestään. Samalla pystymme pienentämään päästöjä entisestään.

Pohjolan Voima on muuntautunut koko 80-vuotisen olemassaolonsa aikana yhteiskunnan muutoksen mukana, usein etunojassa. Muutos jatkuu.

Mistä olemme tulleet tähän?

Pohjolan Voiman ensimmäisten 50 vuoden aikana, sota-ajasta 1980-luvulle mahtui suuria yhteiskunnallisia muutoksia, mm.

  • jälleenrakentamista,
  • yhteiskunnan voimakasta teollistumista ja sen mahdollistamista,
  • öljykriisiä ja sen tuomaa muutosta energia-ajatteluun.

Tuohon ajanjaksoon ajoittui myös monimutkaisia neuvotteluja teollisuuden oman ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi.

1990- ja 2000-luku tarkoittivat Pohjolan Voimalle kovaa kasvua ja kansainvälistymistä, bioenergian ja tuulivoiman tutkimusta ja rakentamista, hiilidioksidineutraaliuden kasvattamista ja sopeutumista energiamurrokseen. Rakensimme mm. 16 biovoimalaitosta ja kehitimme uudenlaista polttotekniikkaa. Olimme pioneerina kehittämässä tuulivoimatekniikkaa ja merituulivoimaa pohjoiselle vyöhykkeelle.

2010-luvulla olemme muuntuneet asiantuntijaorganisaatioksi ja siirtyneet uusien voimalaitosten rakentajasta tehokkaaksi laitosten elinkaaren hallinnoijaksi ja ylläpitäjäksi. Toimimme läheisessä yhteistyössä yhdessä omistajiemme ja verkostokumppaniemme kanssa.

Olemme keskittyneet teollisen mittaluokan sähköntuotantoon. Olemme luopuneet tuulivoimasta. Olemme luopuneet myös lauhdevoimasta ja purkaneet fossiilista polttoainetta käyttäviä voimalaitoksia.

Vaelluskalakysymykset ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen energiantuotannossa ovat nousseet merkittäviksi kysymyksiksi. Teemme kala-asioissa, vesiluonnon hoidossa ja sen kehittämisessä sekä säännöstelyn kehittämisessä yhteistyötä monien tahojen kanssa. Varsinkin Iijoella on käynnissä useita pitkäjänteisiä projekteja.

2020-luvun alkuvuosina olemme tehneet skenaariotyötä mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamiseksi ja niihin valmistautumiseksi.

Olemme käynnistäneet luonnon monimuotoisuusohjelman kartoittamalla toimintamme vaikutuksia siihen ja sitä, miten voimme osaltamme pysäyttää luontokatoa. Olemme laatineet toimintaohjelma vuosille 2023─2027. Pitkän aikavälin tavoitteemme on edetä kohti nettopositiivisuutta. Keskitymme ohjelmassa vesi- ja lämpövoimaan. Ydinvoiman osalta teemme yhteistyötä TVO:n kanssa.

Pohjolan Voiman historiaa lyhyesti

1943
Energiapula maassa huutava, metsäyhtiöt perustavat tarpeitaan varten oma voimayhtiön. Pohjolan Voima perustetaan.

1948
Ensimmäinen voimalaitos, vesivoimalaitos Isohaara Kemijoessa, valmistuu.

19591971
Viisi vesivoimalaitosta (Pahkakoski, Haapakoski, Kierikki, Maalismaa, Raasakka) rakennetaan Iijokeen.

1972
Ensimmäinen lauhdevoimalaitos (Tahkoluoto Poriin) valmistuu.

1979
Ensimmäinen ydinvoimalaitos valmistuu Eurajoelle Olkiluotoon.

1980
Toinen ydinvoimalaitos Olkiluotoon valmistuu.

19902016

Pohjolan Voima rakentaa 16 biovoimalaitosta.

20002011
Pohjolan Voima kehittää tuulivoimatekniikkaa ja rakentaa tuulivoimalaitoksia, mm. maailman ensimmäisen merituulivoimalan ahtojäävyöhykkeelle.

2001
Ensimmäinen monipolttoainelaitos valmistuu.

2005
Kolmas ydinvoimalaitos rakenteille.

20082013

Iijoen vesivoimalaitosten perusparannukset.

2011

Pohjolan Voima keskittyy teollisen mittaluokan sähköntuotantoon ja luopuu tuulivoimasta.

2014
Lauhdevoimalaitos puretaan Kotkan Mussalossa.

2018
Pohjolan Voima täyttää 75 vuotta.

2019
Pohjolan Voiman sähköntuotanto on 94-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia.
Selvityksiä Suomen ensimmäisen vaelluskalojen alasvaellusväylän valmistelemiseksi Iijoen Haapakoskella.

2020
Uudistimme vastuullisuusohjelmamme ja otimme siihen mukaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman mukaisia tavoitteita.

Iijoen Haapakoskella aloitetaan Suomen ensimmäisen lohikalojen vaelluspoikasten alasvaellusväylän rakentaminen.

Kristiinankaupungin voimalaitoksen piippu kaadetaan ja Porin Tahkoluodon voimalaitos puretaan. 

2021
Porin Prosessivoima päättää luopua turpeen käytöstä vuoden 2023 loppuun mennessä.
Jumiskon vesivoimalaitos Kemijärvellä peruskunnostetaan.

Olkiluoto 3 käynnistetään 21.12.2021.

2022
Suomen kehittynein jokisäätöautomatiikka käyttöön Iijoen vesivoimalaitoksilla. Automatiikka tehostaa säätövoiman tuotantoa ja lisää energiatehokkuutta.

Pohjolan Voima selvittää voimaloissa syntyvän tuhkan hyötykäytön laajentamista aiempaa monipuolisempaan käyttöön kiertotalouden edistämiseksi. 

Iijoen ylimmällä vesivoimalaitoksella Haapakoskella otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen lohikalojen alasvaellusväylä.

Melon vesivoimalaitoksen maapadolle valmistuu ainutlaatuinen porapaaluseinä. Patoon rakennettiin 4500 m2 uutta tiivistä seinää, lähes 200 porapaalua, joista pisin ulottuu 67 metrin syvyyteen. Rakenne on Suomessa ainutlaatuinen.

2023
Pohjolan Voima käynnistää luonnon monimuotoisuusohjelmansa.

Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa 16.4.2023.

Kalasydän, hydraulinen kalatie, tulee käyttöön Iijoen alimmalle voimalaitokselle Raasakkaan.
Pohjolan Voima täyttää 80 vuotta


Pohjolan Voima 75 vuotta juhlakirja