Kestävän kehityksen tavoitteet

Pohjolan Voiman vastuullinen toiminta ja vastuullisuusteemat edistävät osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Uudistimme vastuullisuusohjelmaamme vuoden 2020 aikana.

Iso rooli uudistuksessa oli käydä läpi kestävän kehityksen tavoitteita ja peilata niitä toimintaamme. Tarkastelimme, millainen vaikutuksemme on kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen niiden alatavoitteiden kautta. Valitsimme seuraavat neljä tavoitetta, jotka ovat meille olennaisimpia:

TavoiteTavoitteen yleinen kuvaus
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
Suojella maa-ekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen
Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Tavoitteiden tarkempi tarkastelu toi joitain muutoksia alkuoletuksiin

Pohdimme myös muita tavoitteita, jotka näyttivät aluksi olevan toimintamme vaikutusten näkökulmasta tärkeitä. Tällaisia olivat

• tavoite 13 (Ilmastotekoja),
• tavoite 14 (Vedenalainen elämä),
• tavoite 9 (Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri) sekä
• tavoite 12 (Vastuullinen kuluttaminen).

Tavoite 13, Ilmastotekoja, on meille erittäin tärkeä. Kun tarkastelimme sen alatavoitteita, huomasimme, että ilmastoteot ja hiilineutraaliustavoitteemme ja työmme sen saavuttamiseksi sisältyy luontevasti tavoitteeseen 7, Edullista ja puhdasta energiaa.

Tavoite 14, Vedenalainen elämä, vaikutti ensikatsomalta meille yhdeltä tärkeimmistä tavoitteista vesivoiman vaelluskaloihin liittyvän vaikutuksen ja vaelluskalayhteistyön vuoksi. Alakohtaisten tavoitteiden tarkastelu kuitenkin osoitti, että tämä tavoite keskittyy valtameriin. Makean veden ekosysteemit sisältyvät YK:n jaottelussa tavoitteeseen 15, Maanpäällinen elämä. Jokiympäristöissä toimivana yhtiönä makean veden ekosysteemit ovat meille olennaisia. Kalat ja vesiympäristön monimuotoisuus ovat siis tavoitteessa 15.

Tunnistimme myös tavoitteissa 9 (Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri) ja 12 ((Vastuullinen kuluttaminen) toimintaamme liittyviä asioita kuten puhtaiden teknologioiden käyttöönotto ja kiertotalous. Olemme liittäneet ne valitsemiimme tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua).

YK:n kestävän kehityksen tavoite 7
YK:n kestävän kehityksen tavoite 7
YK:n kestävän kehityksen tavoite 8
YK:n kestävän kehityksen tavoite 8
YK:n kestävän kehityksen tavoite 15
YK:n kestävän kehityksen tavoite 15
YK:n kestävän kehityksen tavoite 17
YK:n kestävän kehityksen tavoite 17