Sijoittajille

Pohjolan Voima on suomalainen energia-alan konserni

Pohjolan Voima Oyj on listaamaton julkinen osakeyhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä asiakkailleen omakustannushintaan. Pohjolan Voiman asiakkaita ovat sen osakkaat, laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä.

Rahoitus

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaperiaatteella. Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan. Konsernin maksuvalmius hyvä.

Keskeisiä tunnuslukuja

Pohjolan Voiman omakustannushintaisesta toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Lue Pohjolan Voiman hallinnosta

Pohjolan Voima Oyj tytäryhtiöineen muodostavat Pohjolan Voima -konsernin. Täältä löydät kuvauksen konsernimme hallinnoinnista, tiedot hallituksestamme ja johtoryhmästämme, luettelon osakkaistamme sekä kuvaukset tytär- ja osakkuusyhtiöistämme.

Vastuullisuusohjelma

Päivitämme vastuullisuusohjelmaamme vuosittain. Vuonna 2020 teemme siihen perusteellisemman päivityksen. Viime vuosina vastuullisuustyössämme ovat painottuneet mm. turvallisuusjohtaminen, arvoketjujen vastuullinen toiminta ja kiertotalous.

Vastuullisuusperiaatteet

Pohjolan Voiman vastuullisuusperiaatteet sisältävät liiketapapolitiikan (Code of Conduct), kilpailuoikeuspolitiikan, henkilöstöpolitiikan sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan.

Talousjulkaisut

Taloudellinen kalenteri

Sijoittajaviestinnän yhteystiedot