Sijoittajille

Pohjolan Voima on suomalainen energia-alan konserni

Pohjolan Voima Oyj on listaamaton julkinen osakeyhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä asiakkailleen omakustannushintaan. Pohjolan Voiman asiakkaita ovat sen osakkaat, laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä.

Rahoitus

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaperiaatteella. Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan. Konsernin maksuvalmius hyvä.

Keskeisiä tunnuslukuja

Pohjolan Voiman omakustannushintaisesta toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Lue Pohjolan Voiman hallinnosta

Pohjolan Voima Oyj tytäryhtiöineen muodostavat Pohjolan Voima -konsernin. Täältä löydät kuvauksen konsernimme hallinnoinnista, tiedot hallituksestamme ja johtoryhmästämme, luettelon osakkaistamme sekä kuvaukset tytär- ja osakkuusyhtiöistämme.

Tavoitteenamme on 99-prosenttisesti hiilineutraali sähköntuotanto

Tavoitteenamme on sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 % ja lämmöntuotannon 85 % vuoteen 2025 mennessä.

Vastuullisuusohjelma

Päivitämme vastuullisuusohjelmaamme vuosittain. Vuonna 2020 teimme siihen perusteellisemman päivityksen. Viime vuosina vastuullisuustyössämme ovat painottuneet mm. turvallisuusjohtaminen, arvoketjujen vastuullinen toiminta ja kiertotalous. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi yksi tavoitteistamme on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Luonnon monimuotoisuus

Olemme nostaneet luonnon monimuotoisuuden strategiaamme. Työstimme luonnon monimuotoisuusohjelman vuonna 2022, jonka toteuttaminen alkoi vuonna 2023. Pitkän aikavälin biodiversiteettivisiomme on, että tunnemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät vaikutuksemme ja etenemme kohti nettopositiivisuutta.

Kiertotalous

Kiertotalous tarkoittaa meillä Pohjolan Voimassa esimerkiksi sivutuotteiden hyödyntämistä, kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja materiaalin hyötykäyttöä.

Kestävä kehitys

Pohjolan Voiman vastuullinen toiminta ja vastuullisuusteemat edistävät osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuusperiaatteet

Pohjolan Voiman vastuullisuusperiaatteet sisältävät liiketapapolitiikan (Code of Conduct), kilpailuoikeuspolitiikan, henkilöstöpolitiikan sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan.

Riskienhallinta

Pohjolan Voiman riskienhallintapolitiikka määrittelee konsernissa noudatettavat riskienhallinnan käytännöt sekä toimintamallin pääperiaatteet ja vastuut.

Jatkuvuuden hallinta

Pohjolan Voimalla on käytössä jatkuvuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan ja ylläpidetään toimintamme jatkuvuutta.

Talousjulkaisut

Taloudellinen kalenteri

Sijoittajaviestinnän yhteystiedot