Rahoitus

Pohjolan Voima -konsernin rahoitustilanne on vahva ja maksuvalmius hyvä.

Pohjolan Voiman pitkän aikavälin omavaraisuusaste on noin 38 – 40 %. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2021 oli 40,6 (40,7) %.

Joulukuun 2021 lopussa konsernin korolliset velat olivat 1 198 (1 234) miljoonaa euroa ja rahat ja pankkisaamiset 38 (44) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittisopimuksia 329 (350) miljoonaa euroa. Luottolimiittisopimukset erääntyvät kesäkuussa 2023.

Lyhytaikaista varainhankintaa varten konsernilla oli 300 (300) miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta käytettynä oli 100 (99) miljoonaa euroa.

Konserniyhtiöiden lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

Kesäkuussa 2018 Pohjolan Voima Oyj laski liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 8.6.2023 ja lainalle maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Pohjolan Voima Oyj laski 18.11.2019 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 20.1.2025 ja sille maksetaan kiinteää 1,25 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on antanut Pohjolan Voima Oyj:lle 10.12.2021 julkaisemassaan raportissa A+ luottoluokituksen. Pohjolan Voiman näkymän (outlook) luottoluokituslaitos arvioi negatiiviseksi (negative).

Merkittävimmät riskit liittyvät OL3 EPR -projektiin

Riskienhallintaa toteutetaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinnan toimintamalli on hajautettu. Tavoitteiden toteutumista vaarantavat riskit arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi määritellään toimenpiteet. Riskien merkittävyyttä arvioidaan toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen summana.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu va­hinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työ­turvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspo­litiikan mukaisin vakuutuksin.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3 EPR -projektin aikatauluun, konsortioyhtiö Arevan riittävään taloudelliseen kykyyn vastata velvoitteistaan takuuajan loppuun asti ja tulontuottamiskykyyn. 

Katso myös